Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thái Bình
Chánh Văn Phòng

 

 

Trần Trọng Triêm
Phó Chánh Văn phòng

 

 

Phạm Văn Thủy
Phó Chánh Văn phòng

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh:

1. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng (CVP): Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, kiểm tra quy chế làm việc, quy chế phối hợp và chương trình công tác của UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; theo dõi các ngành, lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và các ngành thuộc khối tài chính - ngân hàng, hải quan, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, tư pháp, công thương, công nghệ thông tin, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông, quản lý chất lượng ISO, tài nguyên – môi trường, biển, đảo, phát triển quỹ đất, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thống kê, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội; công tác tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, 06 tháng, năm. Chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan, hội, đoàn thể có liên quan. Giúp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khi Chủ tịch đi vắng. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ tài khoản Văn phòng UBND tỉnh. Phụ trách các Phòng: Hành chính - Tổ chức, Tổng hợp, Nội chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Tin học – Công báo.

2. Ông Trần Trọng Triêm, Phó Chánh Văn phòng (PVP VX): Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các ngành, lĩnh vực văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp và PTNT; chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dân tộc - miền núi, bảo hiểm xã hội, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Giữ mối liên hệ với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các BQL dự án xây dựng chuyên ngành giao thông, nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, hội, đoàn thể liên quan. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách Ban Tiếp công dân, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Kinh tế và thực hiện một  số nhiệm vụ  khác do Chánh Văn phòng phân công.

3. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng (PVPQT): Giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số nhiệm vụ, công việc thuộc lĩnh vực Quản trị - Tài vụ và theo dõi các ngành Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Thông tin – Truyền thông (trừ công nghệ thông tin), Xây dựng, Quản lý đô thị, Ban Quản lý Khu kinh tế; Dự án môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng, khu tái định cư khu kinh tế và các khu vực công nghiệp, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn. Giữ mối liên hệ với Liên minh các HTX, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, BQL dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Hội Nhà báo và các hội liên quan. Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Được Chánh Văn phòng ủy quyền chủ tài khoản thứ 2 Văn phòng UBND tỉnh. Phụ trách phòng Quản trị - Tài vụ, Nhà khách Thanh Bình và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Nguồn:  Theo Thông báo số 162/TB-VPUBND ngày 04/06/2018 và 399/TB-VPUBND ngày 01/11/2019 của VPUBND về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.