Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Nhiệm vụ các Chuyên viên


 
I. PHÒNG TỔNG HỢP

1. Ông Lê Huy Vũ (K7),  Phó Trưởng phòng phụ trách: Trực tiếp làm Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ông Lê Minh Đức (K1), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư phát triển, hợp tác - xúc tiến đầu tư; tài chính, đối thoại doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoạt động xổ số kiến thiết; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa đói giảm nghèo theo Nghị quyết 30a; chương trình công tác trọng tâm và nội dung chương trình các kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng, UBND tỉnh. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (lĩnh vực phân công theo dõi), Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và một số đơn vị liên quan..

3.Ông Nguyễn Công Đệ (K17), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạoVăn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách,Thuế, Hải quan, Ngân hàng, tài sản công, quản lý giá, kiểm toán, mua sắm tậptrung (trừ các ngành chuyên môn đặc thù), phí và lệ phí; công tác đấu giá quyềnsử dụng đất và giá đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu đề xuất xây dựng, điều chỉnhbổ sung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh;kiểm tra, trình duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng cáckhu đô thị và tái định cư phục vụ các khu đô thị (trừ các dự án đã giao các chuyênviên khác theo dõi); phối hợp với K1 chuẩn bị tài liệu làm việc với các Đoàn côngtác Trung ương, các tỉnh và các nhà đầu tư. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnhgiữ mối quan hệ với Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan Bình Định, Chi nhánhNgân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Giải phòng mặt bằng tỉnhvà các sở, ngành, hội nghề nghiệp liên quan.

4.Ông Tiêu Tấn Hùng (K3), Chuyên viên: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất lĩnh vực tổng hợp, Dân tộc miền núi, các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của UBND tỉnh. Theo dõi việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các nội dung, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực phân công theo dõi), Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh và một số đơn vị liên quan.

II. PHÒNG KINH TẾ

1. Ông Phan Đình Hải (K14), Trưởng phòng: Giúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội, trụ sở cơ quan, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đô thị, dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách. Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Xây dựng, các sở, ngành và hội nghề nghiệp liên quan.

2. Ông Nguyễn Cửu Quốc Dũng (K6), Phó Trưởng Phòng: Giúp lãnhđạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: công nghiệp, thươngmại, điện lực, Khu kinh tế, Khu công nghiệp, (bao gồm tất cả các lĩnh vực trongKhu kinh tế và Khu công nghiệp). Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mốiquan hệ với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môitrường (lĩnh vực theo dõi đề xuất), Cục Quản lý thị trường, các sở, ngành và hộinghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực theo dõi.

3. Ông Nguyễn Nhật Minh (K19), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạoVăn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực thuộc Chương trình mục tiêuquốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác an toàn giao thông, phòng chống thiêntai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hoạt động của ngành giao thông, vận tải. Giúplãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Giao thông vận tải, SởNông nghiệp và PTNT (lĩnh vực theo dõi đề xuất) và các sở, ngành, hội nghềnghiệp có liên quan.

4. Ông Trương Ngọc Lân (K13), Phó Trưởng phòng: Giúp Lãnh đạoVăn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Lâm nghiệp, ngư nghiệp,kinh tế tập thể; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đa dạngsinh học. Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (phần theo dõi đề xuất), Hội Nông dân tỉnh, Liênminh HTX tỉnh và các sở, ngành, hội nghề nghiệp liên quan.

5. Ông Trương Thanh Hùng (K4), Chuyên viên: Giúp lãnh đạo Vănphòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Quản lý đất đai, tài nguyênkhoáng sản, biển đảo; công tác hướng dẫn cấp, chuyển quyền sử dụng đất cho tổchức, cá nhân và hộ gia đình theo quy định của Luật Đất đai. Giúp lãnh đạo Vănphòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vựctheo dõi đề xuất) và các hội nghề nghiệp liên quan.

6. Ông Nguyễn Văn Khánh (K10), Chuyên viên: Giúp Lãnh đạo Vănphòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi,bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mốiquan hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường(lĩnh vực theo dõi đề xuất) và các sở, ngành, hội nghề nghiệp liên quan.

III. PHÒNG NỘI CHÍNH

1. Ông Nguyễn Quốc Tân (K11), Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu, đề xuất các lĩnh vực Thanh tra, Tư pháp, thi hành án dân sự, phòng chống tham nhũng. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối liên hệ với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và các hội nghề nghiệp liên quan.

2. Ông Lê Đức Phương (K12), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Nội vụ, tổ chức cán bộ, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, lưu trữ và ngoại vụ (đoàn ra, đoàn vào). Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Hội Cựu Tù chính trị cách mạng tỉnh và các hội nghề nghiệp liên quan.

3. Ông Nguyễn Hữu Nhân (K18), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu, đề xuất các lĩnh vực: Quân sự, Biên phòng,Công an, an toàn căn cứ sân bay Phù Cát. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnhgiữ mối liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và các đơn vị liên quan.

4. Ông Văn Kim Thành, Phó Trưởng phòng (K2): Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu, đề xuất các lĩnh vực: Tôn giáo, Thi đua - khen thưởng, xét duyệt sáng kiến. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Nội vụ (lĩnh vực theo dõi đề xuất), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các hội nghề nghiệp liên quan.

IV. PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

1. Ông Trần Bảo Lâm (K5), Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, văn học nghệ thuật, gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Văn học Nghệ thuật và các hội nghề nghiệp liên quan. Xây dựng kế hoạch đón tiếp đoàn Nguyên thủ Quốc gia về thăm và làm việc với tỉnh theo sự phân công của Chánh Văn phòng.

2. Bà Võ Thị Thanh Mai (K15), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Y tế, Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bảo hiểm y tế, Quỹ khám bệnh cho người nghèo, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các bệnh xã hội; các chương trình, dự án ODA, NGOs liên quan đến lĩnh vực y tế; chương trình mục tiêu y tế - dân số. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBNDtỉnh giữ mối quan hệ với Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,Bảo hiểm xã hội tỉnh (phần theo dõi đề xuất) và các sở, ngành, hội nghề nghiệp liênquan.

3. Bà Cù Thị Ngọc Phương (K9), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, báo chí, thông tin truyền thông, phát thanh và truyền hình; theo dõi, đề xuất chỉ đạo xử lý các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh. Chuẩn bị các nội dung phục vụ các cuộc họp báo định kỳ và đột xuất của UBND tỉnh; nội dung phục vụ công tác phát ngôn báo chí. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Hội Nhà Báo và các hội nghề nghiệp liên quan.

4. Ông Lê Thanh Sơn (K20), Chuyên viên: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, các xã bãi ngang, các Trường Dạy nghề thuộc lĩnh vực theo dõi; Thư ký Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh (phần theo dõi đề xuất), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các sở, ngành, hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan.

5. Ông Lê Văn Pháp (K16), Chuyên viên: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Du lịch, khoa học và công nghệ. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Bình Định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các sở, ngành, hội nghề nghiệp liên quan.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh sẽ giao một số nhiệm vụ khác khi cần thiết cho các chuyên viên liên quan nhằm đảm bảo yêu cầu tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

Văn bản này thay thế các văn bản trước đây của Văn phòng UBND tỉnh đã phát hành về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh biết để tiện việc quan hệ công tác./.                                           

Nguồn: Theo Thông báo số 243/TB-VPUBND ngày 27/05/2020 của VPUBND tỉnh có hiệu lực từ ngày ký.