Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh

Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và thực hiện quy chế và chương trình làm việc của UBND tỉnh; theo dõi các lĩnh vực và ngành do Chủ tịch phụ trách và các ngành thuộc khối tài chính - ngân hàng, hải quan, công tác tổng hợp quý, năm. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ với...

Các đơn vị trực thuộc

CÁC PHÒNG

01. Phòng Tổng hợp

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực tổng hợp.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Lê Huy Vũ

ĐT: 0256.3827447 - 0948486707

Phó Trưởng phòng: Lê Minh Đức

ĐT: 0256.3822269 - 0905709070

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Công Đệ

ĐT: 0256.3821465 - 0912920268

02. Phòng Kinh tế

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực kinh tế ngành.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Phan Đình Hải

ĐT: 0256.3815396 - 0918092531

Phó Trưởng phòng: Trương Ngọc Lân

ĐT: 0256.3821879 - 0985207182

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cửu Quốc Dũng

ĐT: 0256.3815449 - 0986094949

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Nhật Minh

ĐT: 0256.3629522 - 01288551111

03. Phòng Nội chính

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực nội chính.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Tân

ĐT: 0256.3823118 - 0914061877

Phó Trưởng phòng: Lê Đức Phương

ĐT: 0256.3821806 - 0914289367

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Nhân

ĐT: 0256.3812350 - 0914158078

Phó Trưởng phòng: Văn Kim Thành

ĐT: 0256.3822490 - 0982844868

04. Phòng Khoa giáo - Văn xã

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Trần Bảo Lâm

ĐT: 0256.3825350 – 0984466295

Phó Trưởng phòng: Cù Thị Ngọc Phương

ĐT: 0256.3823890 - 0905388877

Phó Trưởng phòng: Võ Thị Thanh Mai

ĐT: 0256.3820616 - 0914046555

05. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Nhiệm vụ: giúp Chánh văn phòng tham mưu UBND tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Lê Dũng Linh

ĐT: 0919.381.618

06. Ban Tiếp công dân

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Lãnh đạo ban tiếp công dân :

Phó trưởng ban phụ trách: Trần Nhật Quân

ĐT: 0256.382211064 – 0917199199

Phó trưởng ban: Võ Minh Cảnh

ĐT: 0256.3823311 – 0935040979

07. Phòng Hành chính – Tổ chức

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng quản lý công tác hành chính – tổ chức.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Mai

ĐT: 0256.3822294 - 0914783355

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thế Dịu

ĐT: 0944057399

08. Phòng Quản trị - Tài vụ

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng quản lý công tác quản trị tài vụ.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Liên

ĐT: 0256.3821879 - 0905933743

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trung Chiến

ĐT: 0905040464

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyết Minh

ĐT: 0256.3822067- 0982020098

ĐƠN VỊ ĐẶC THÙ

09. Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Nhiệm vụ: Giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: Ông Võ Gia Nghĩa.

ĐT:  

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

10. Trung tâm Tin học - Công báo 

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng quản lý công tác tin học, công báo

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: Đặng Hoài Vinh

ĐT: 0915 388499 

Phó Giám đốc: Lê Thị Thuỳ Trang

ĐT: 0977579777

11. Nhà khách Thanh Bình

Lãnh đạo Nhà khách:

Giám đốc: Nguyễn Huyện

ĐT: 0913440595

Phó Giám đốc: Huỳnh Văn Đông

ĐT: 01236905346

 

Nhiệm vụ các Chuyên viên

Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và thực hiện quy chế và chương trình làm việc của UBND tỉnh; theo dõi các lĩnh vực và ngành do Chủ tịch phụ trách và các ngành thuộc khối tài chính - ngân hàng, hải quan, công tác tổng hợp quý, năm. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ với...