Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh

Lê Ngọc An
Chánh Văn Phòng

 

 

 

 

Võ Gia Nghĩa
Phó Chánh Văn phòng

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Triêm
Phó Chánh Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thủy
Phó Chánh Văn phòng

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh:

1. Ông Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng (CVP): Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, kiểm tra quy chế làm việc, quy chế phối hợp và chương trình công tác của UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; theo dõi các ngành, lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và các ngành thuộc khối tài chính - ngân hàng, hải quan, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, ngoại vụ, tư pháp, tài nguyên, thống kê, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện công tác tổng hợp tháng, quý, 06 tháng, năm. Chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan, hội, đoàn thể có liên quan. Giúp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khi Chủ tịch đi vắng. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ tài khoản Văn phòng UBND tỉnh. Phụ trách các Phòng: Hành chính - Tổ chức, Nội chính, Kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Ông Trần Trọng Triêm, Phó Chánh Văn phòng (PVP KT): Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các ngành, lĩnh vực: Giao thông vận tải, Quy hoạch, Xây dựng, Quản lý đô thị, Công nghiệp, Thương mại, Điện lực, Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp; Dự án môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư trong khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp; công tác xử lý đơn thư. Giữ mối liên hệ với Liên đoàn Lao động tỉnh, BQL dự án giao thông, dân dụng và công nghiệp, Ban Giải phóng mặt bằng và các cơ quan, hội, đoàn thể liên quan; tham gia các Ban chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác tuần, báo cáo tuần của UBND tỉnh. Phụ trách Phòng Kinh tế, Ban Tiếp công dân và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

3. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng (PVP NN): Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chương trình xây dựng nông thôn mới, Dân tộc miền núi; Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Giữ mối liên hệ với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Liên minh các HTX, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các hội liên quan. Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Được Chánh Văn phòng ủy quyền chủ tài khoản thứ 2 Văn phòng UBND tỉnh. Phụ trách phòng Tổng hợp, Quản trị - Tài vụ, Nhà khách Thanh Bình và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

4. Ông Võ Gia Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng (PVP VX):Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các ngành, lĩnh vực: Văn hóa - thể thao, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Giữ mối liên hệ với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật và các hội liên quan. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách Phòng Khoa giáo - Văn xã, Trung tâm Tin học - Công báo, Trung tâm Phục vụ hành chính công và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Nguồn:  Theo Thông báo số 449/TB-VPUBND ngày 08/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.