Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và bàn giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp trong thời gian tới.

tau xa bo

Ngày 11/4/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họpBan Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và bàn giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 73/TB-UBND, ngày 19/4/2019.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết việc chặt phá cây phi lao trái phép tại khu vực dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1

nhaPMai

Ngày 19/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì cuộc họp giải quyết việc chặt phá cây phi lao trái phép tại khu vực dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến kết luận tại Thông báo số 55/TB-UBND ngày 28/03/2019.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và dịch tả heo Châu Phi

dich ta heo

Ngày 26/02/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo số 32/TB-UBND ngày 04/3/2019.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.

phòng chóng TT

Ngày 26/02/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 05/3/2019 (ảnh).

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về việc cấp phép khai thác mỏ đá phục vụ thi công xây dựng Dự án hồ chứa nước Đồng Mít

ho chua mit

Ngày 21/02/2019Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì họp nghe báo cáo việc cấp phép khai thác mỏ đá phục vụ thi công xây dựng Dự án hồ chứa nước Đồng Mít.Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 25/02/2019.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về xử lý nước thải của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cụm công nghiệp Cát Trinh

nuoc thai

Ngày 11/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi họp bàn biện pháp xử lý nước thải của Công ty TNHH Delta Galil Việt NamSau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo  ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 284/TB-UBND ngày 18/12/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

dong mt bt

Ngày 20/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng MítSau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 29/11/2018.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

DA tieu thoat lu

Ngày 15/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo các  ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 265/TB-UBND ngày 21/11/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2018, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và năm 2019

TB dong xuan

Ngày 24/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì Hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2018, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và năm 2019Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 250/TB-UBND ngày 30/10/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh

thien tai

Ngày 31/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 213/TB-UBND ngày 7/9/2018.