Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Vân Canh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019

KT

Ngày 20/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Vân Canh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Vân Canh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 trên địa bàn huyện và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến kết luận tại Thông báo số 53/TB-UBND ngày 27/03/2019.

Ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn thị xã An Nhơn

an nhơ BDS

Ngày 21/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn thị xã An Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả rà soát các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn thị xã An Nhơn, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kết luận tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 25/03/2019.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc về khắc phục công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cụm công nghiệp Cát Trinh

nuoc thai CT

Ngày 20/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc về việc khắc phục công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cụm công nghiệp Cát Trinh. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc khắc phục vi phạm của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 50/TB-UBND ngày 25/03/2019.

Ý kiến kết luận của PCT Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Tây Sơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019

Tay son

Ngày 12/3/2019, tại Trụ sở UBND huyện Tây Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tây Sơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 trên địa bàn huyện và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 48/TB-UBND ngày 22/03/2019.

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh về kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng di dời các kho bãi, cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch dọc Quốc lộ 1D

kho bai

Ngày 07/3/2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tổ chức kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng di dời các kho bãi, cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch dọc Quốc lộ 1D, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 43/TB-UBND ngày 18/3/2019.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Hoài Nhơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019

kt hoai nhon

Ngày 06/3/2019, tại Trụ sở UBND huyện Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Hoài Nhơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 trên địa bàn huyện và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận kết luận tại Thông báo số 41/TB-UBND ngày 15/3/2019.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

DA 638

Ngày 06/3/2019Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnhSau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 39/TB-UBND ngày 11/3/2019.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải tỏa, di dời một số hộ dân phía Bắc đường Ngô Gia Tự, thành phố Quy Nhơn

nha NGT

Ngày 04/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải tỏa, di dời một số hộ dân phía Bắc đường Ngô Gia Tựthành phố Quy Nhơn phục vụ chỉnh trang đô thị. Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 35/TB-UBND ngày 05/3/2019.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về giải quyết vướng mắc liên quan dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT khu dân cư tại khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Ha tàng KV 4

Ngày 06/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT khu dân cư tại khu vực 4, phường Nhơn Bìnhthành phố Quy Nhơn (gọi tắt: dự án). Sau khi nghe báo cáo của Ban GPMB tỉnh, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp và kiểm tra thực địa hiện trường dự án nêu trên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 36/TB-UBND ngày 07/3/2019.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

vinh thanh

Ngày 20/02/2019, tại Trụ sở UBND huyện Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019.Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến kết luận tại Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/02/2019.