Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi họp nghe Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Quỹ KHCN

Ngày 04/4/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chủ trì buổi họp nghe Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.Sau khi nghe lãnh đạo Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 64/TB-UBND ngày 05/4/2019.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định

2019 cntt

Ngày 25/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Bình Định. Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 295/TB-UBND ngày 26/12/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tuyển dụng viên chức tại Trường Mầm non 19/5, huyện Phù Cát

gv dac CACH

Ngày 09/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì làm việc với UBND huyện Phù Cát về việc tuyển dụng viên chức tại Trường Mầm non 19/5 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát. Sau khi nghe UBND huyện Phù Cát báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo 234/TB-UBND ngày 09/10/2018.

Thông báo về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

cach treo co ru1

Ngày 24/9/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo 224/TB-UBND về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa

Khoa hoc QH

Ngày 14/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì buổi họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án: Công viên sáng tạo TMA tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo Sở trình bày nội dung báo cáo và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 16/8/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp giải quyết một số vấn đề tồn tại của Tổ hợp không gian khoa học và Khu Khám phá khoa học

to hop

Ngày 02/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về một số vấn đề tồn tại của Tổ hợp không gian khoa học và Khu Khám phá khoa họcSau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 167/TB-UBND ngày 03/8/2018.

Thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định

ho so

Ngày 05/04/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 80/TB-UBND về việc kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Bình Định

hoi khuyen hoc

Ngày 14/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Bình ĐịnhSau khi nghe lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bình Định báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 62/TB-UBND ngày 22/03/2018.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

db giao thong

Ngày 23/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018Sau khi nghe Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnhkết luận tại Thông báo 24/TB-UBND ngày 30/01/2018.

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017

nghi le

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 174/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017.