Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

ẢNh A1

Ngày 18/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luậntại Thông báo số 223/TB-UBND ngày 20/9/2019.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo phương án triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

1 KH 1 Copy

Ngày 16/9/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tại Thông báo số 220/TB-UBND, ngày 19/9/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận về vấn đề này. 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn

Hinh C3

Ngày 12/9/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn về các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của cảng Quy Nhơn. Chủ tịch UBND tỉnh kết luậntại Thông báo số 219/TB-UBND ngày 18/9/2019.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Ban Tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I – 2019

IMG 1288

Ngày 4/9, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I – 2019. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức Liên hoan và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh về tình hình hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sau khi hợp nhất.

KSBT

Ngày 10/6/2019 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì buổi làm việc về tình hình hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) sau khi hợp nhất 05 đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của các đơn vị: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định; lãnh đạo và các khoa, phòng của Trung tâm.

Ý kiến Kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh về Chiến lược phát triển Bình Định trở thành một cực tăng trưởng phía Nam

tang truong nam

Ngày 31/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Chiến lược phát triển Bình Định trở thành một cực tăng trưởng phía Nam vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Sau khi nghe Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 06/6/2018.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018

1 ket luan hop thuong ky thang 5

Ngày 01/6/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 115/TB-UBND ngày 05/6/2018.

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

1 Tan Cang QN

Ngày 14/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai quy hoạch, thực hiện dự án của Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 125/TB-UBND ngày 22/5/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số kiến nghị, vướng mắc của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành

1 Trung tâm QT khoa hoc

Ngày 21/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về một số kiến nghị, vướng mắc của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành. Sau khi nghe Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 127/TB-UBND ngày 24/5/2018.

Kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý II/2018

1 phat trien DN

Ngày 09/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý II/2018 về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) và bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 126/TB-UBND ngày 22/5/2018.