Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Trong Quý III năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

CCHC 1

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bổ sung 07 dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo việc thử nghiệm việc bổ sung Danh mục 66 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 58 dịch vụ công của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; ban hành nhiều công văn chỉ đạo, khắc phục, chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ trễ hạn, quá hạn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (nhất là trên lĩnh vực đất đai), góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc sử dụng phần mềm VNPT-iGate trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp xã; chỉ đạo việc triển khai sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc giayêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Trong Quý III năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 29 quyết định công bố Danh 228 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của 3 cấp trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh 196 thủ tục hành chính, cấp huyện 19 thủ tục hành chính và cấp xã 13 thủ tục hành chính); quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 88 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 84 thủ tục hành chính, cấp huyện 04 thủ tục hành chính) và thiết lập đầy đủ các quy trình điện tử trên Phần mềm Một cửa điện tử theo quy định; quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 52 thủ tục hành chính.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong Quý III năm 2020, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh là 137.302 hồ sơ, đã giải quyết là 129.997 hồ sơ; trong đó, 124.242 hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn và 5.755 hồ sơ giải quyết quá hạn (cấp tỉnh là 296 hồ sơ, cấp huyện là 3.184 hồ sơ và cấp xã là 2.275 hồ sơ). Trong tổng số hồ sơ phát sinh nêu trên, có 6.689 hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến và 119.827 hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Bình Định trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) tiếp tục triển khai hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, từ ngày 16/6/2020 đến ngày 14/9/2020, Công ty Điện lực Bình Định đã thực hiện cấp điện qua lưới trung áp với tổng số là 58 công trình (công trình trạm biến áp chuyên dùng do ngành điện đầu tư là 04 công trình và do khách hàng đầu tư là 54 công trình); tổng thời gian giải quyết các thủ tục của ngành điện chậm nhất là 03 ngày/công trình và nhanh nhất 01 ngày/công trình.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục được quan tâm thực hiện. Báo Bình Định thực hiện 08 bài, 20 tin trong chuyên trang về Cải cách hành chính, chủ yếu là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã đăng hơn 70 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Zalo Official Account của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trang thông tin điện tử của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính...Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viễn thông Bình Định tổ chức gặp mặt, hướng dẫn các đơn vị việc thiết lập hồ sơ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh…

Đánh giá về những kết quả nổi bật trong Quý III năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn và những chuyển biến trong công tác sử dụng phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (nhất là tại các địa phương cấp xã); kịp thời triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đáng chú ý là tỉnh đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Việc cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số địa phương cấp huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo. Đến nay, Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn tỉnh đã chứng thực 1597 bản sao điện tử, chủ yếu cho các loại giấy tờ như: chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài, Hộ khẩu thường trú, Giấy chứng nhận đầu tư... Một số địa phương cấp huyện bước đầu triển khai thực hiện hiệu quả bao gồm: Huyện Hoài Ân (1255 giao dịch), thành phố Quy Nhơn (177 giao dịch), huyện An Lão (79 giao dịch).

Trong 3 tháng còn lại của năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo hồ sơ sớm hẹn, đúng hạn tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải tỷ lệ tối thiểu trên 95%; đề xuất xây dựng các quy chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo quán triệt đội ngũ công chức, viên chức được phân công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng kết quả chứng thực điện tử để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc VNPT Bình Định đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Cổng Dịch vụ công và Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, nhất là việc triển khai tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến của Ngân hàng BIDV và hình thành kho quản lý dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Rà soát các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp kỹ thuật, sớm hoàn thành việc kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp.

Theo thống kê từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Bình Định có 585/1956 thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch hồ sơ; 1371 thủ tục hành chính còn lại hoàn toàn không phát sinh hồ sơ giao dịch. Trong số 585 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ nêu trên, tỉnh đang cung cấp 243 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 89 dịch vụ công mức độ 4, đạt tỷ lệ 56% (trong đó 42 dịch vụ công đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia). Một số thủ tục hành chính do vướng mắc trong việc chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các Hệ thống phần mềm của các Bộ, ngành Trung ương hoặc gặp vướng mắc trong các văn bản pháp luật của Trung ương nên chưa thể triển khai dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến những thủ tục hành chính hầu như không phát sinh giao dịch để tránh tình trạng hình thức, lãng phí. Đồng thời, kiến nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, rà soát, ban hành quy định, tiêu chí làm cơ sở cho việc bãi bỏ những thủ tục hành chính hoàn toàn không phát sinh giao dịch trong thực tế./.