Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chữ ký số cá nhân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng nay 04/10, tại Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp triển khai thực hiện chữ ký số cá nhân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định. Tham dự và chủ trì buổi họp tại đầu cầu Phòng họp Văn phòng có Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, các Phó Chủ tịch: Phan Cao Thắng, Trần Châu, Nguyễn Tuấn Thanh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại đầu cầu các huyện, thị xã, thành phố có đại diện Lãnh đạo UBND, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

KS

Quang cảnh buổi họp 

Ký số văn bản điện tử và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia là chủ trương lớn của Chính phủ và là bước tiến quan trọng, mang tính đột phá trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử nhằm hướng tới xây dựng nền kinh tế số và xã hội số; góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, kinh phí và nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng mục tiêu quản lý xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thời đại 4.0.

Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện ký số văn bản điện tử nêu trên và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai ký số văn bản điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh để làm tiền đề, phục vụ tốt cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là tại Công văn số 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019 của Văn phòng Chính phủ vừa được ban hành.

AB1

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình giới thiệu quy trình ký số văn bản điện tử cho các đồng chí lãnh đạo tham dự thực hiện

Theo đó, các loại văn bản được UBND tỉnh Bình Định thực hiện chữ ký số gồm: Quyết định quy phạm pháp luật, Quyết định hành chính cá biệt, Công văn, Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Chương trình, Đề án, Quy định, Quy chế, Công điện và Giấy ủy quyền. Các loại văn bản này của tất cả các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ được Văn phòng UBND tỉnh Bình Định tham mưu và soạn thảo để trình lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt và thực hiện giao, nhận, phát hành văn bản theo hình thức văn bản điện tử ký số trên hệ thống văn phòng điện tử liên thông và trục liên thông văn bản quốc gia. Riêng các loại văn bản khác, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục tham mưu, soạn thảo, trình UBND tỉnh ký duyệt, phát hành trên hệ thống văn phòng điện tử liên thông và trục liên thông văn bản quốc gia theo hình thức chứng thư số.

KS2

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã phát biểu chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện việc ký số văn bản nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu của các tổ chức, công dân; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác phục vụ hành chính công, xây dựng bộ máy ngày càng vững mạnh.

KS3

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng thực hiện ký số văn bản điện tử trên phần mềm Văn phòng điện tử

Thùy Trang