Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Sáng 24/9, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thái Bình – Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phạm Văn Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự lớp bồi dưỡng có 40 cán bộ, đảng viên Văn phòng UBND tỉnh không thuộc đối tượng 1, 2, 3 theo Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sẽ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. 

DT1

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Trong phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sẽ trang bị cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan những quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước qua đó nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nhận rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu, nắm chắc nội dung, kiến thức đã học để vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trên từng cương vị công tác.

DT2

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Trong đợt này, các cán bộ, đảng viên sẽ được truyền đạt những đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…

Kim Loan