Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

UBND họp bàn Kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã

Chiều 16/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

1 KH 1 Copy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng (bìa trái) phát biểu tại cuộc họp.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã và thực hiện kết nối liên thông với phần mềm một cửa điện tử đang áp dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhằm hoàn thiện, sớm đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong năm 2019 theo quy định tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu danh mục thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Từng bước đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về TTHC, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị từ cấp xã đến cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thông qua việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi, đánh giá thời gian giải quyết hồ sơ công việc gắn với hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về việc đầu tư hoàn thiện Bộ phận Một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố theo hướng hiện đại nhằm góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các địa phương; lộ trình triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã; trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh, các sở liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện Kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tập trung triển khai các Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến cải cách hành chính, trong đó có nhiệm vụ xây dựng phần mềm một cửa điện tử. Văn phòng làm đầu mối đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng phần mềm và đầu tư hoàn chỉnh Bộ phận Một cửa để sớm đi vào hoạt động và kết nối liên thông trong giải quyết TTHC với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ ban hành việc cập nhật các mã định danh để nâng cấp phần mềm quản lý văn bản; triển khai nâng cấp và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến; triển khai nhiệm vụ xây dựng nền Chính phủ điện tử theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính đúng thực chất, hiệu quả. Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử, văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia và Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến các địa phương, đảm bảo thực chất, không theo phong trào và tránh đầu tư lãng phí.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch, tiến hành lập kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn; tập trung đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng phần mềm một cửa điện tử và sớm đưa vào vận hành tại UBND cấp huyện, cấp xã theo đúng lộ trình đã đề ra. 

Kim Loan