Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019

Ngày 13/6, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình – Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (PVHCC) thời gian qua và triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2019 (ảnh). 

1 TT PVHCC Copy

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày đi vào hoạt động (01/4/2019) đến nay, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm PVHCC tỉnh đã ngày càng đi vào nền nếp, giảm thiểu thời gian đi lại, chờ đợi của người dân và tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chất lượng, uy tín của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giải quyết công việc, bước đầu đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp có TTHC giao dịch tại Trung tâm. Trung tâm đã tiếp nhận 28.128 hồ sơ TTHC và đã giải quyết 25.998 hồ sơ. Bên cạnh đó, Trung tâm đã đăng ký và cài đặt triển khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh 1.361 TTHC; trong đó: dịch vụ công mức độ 2 là 1.065 TTHC, dịch vụ công mức độ 3 là 255 TTHC và dịch vụ công mức độ 4 là 41 TTHC. Hệ thống phần mềm VNPT-iGate đã được triển khai cài đặt và hoàn chỉnh về hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cơ bản đáp ứng yêu cầu liên thông trong nhận kết quả TTHC tại Trung tâm. Dự kiến, chậm nhất đến ngày 01/10/2019, Trung tâm hoàn thành phần mềm và hóa đơn điện tử để đưa vào thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Phát biểu tại cuộc họp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình – Giám đốc Trung tâm đánh giá cao những nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm thời gian qua. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, Giám đốc Trung tâm đề nghị toàn bộ công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm chấp hành nghiêm túc Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Thực hiện đồng bộ việc xử lý hồ sơ giấy với việc xử lý, luân chuyển hồ sơ trên Hệ thống phần mềm VNPT-iGate; đồng thời chấm dứt tình trạng chậm cập nhật xử lý trên phần mềm dẫn đến hồ sơ bị thống kê vào mục trễ hạn, quá hạn làm giảm tỉ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn. Phấn đấu tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trước và đúng hạn để góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh. Phối hợp với các sở, ban thường xuyên theo dõi đôn đốc tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống phần mềm VNPT-iGate. Trong quá trình sử dụng phần mềm chủ động phối hợp với VNPT Bình Định cập nhật danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC và xử lý những lỗi phát sinh liên quan đến phần mềm. Phối hợp, đôn đốc các sở, ban tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm. Đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền người dân và tổ chức thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3, 4 tại Trung tâm và trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đôn đốc Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với VNPT và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai sử dụng mẫu Biên lai thu phí, Hóa đơn điện tử đảm bảo tiến độ. Đồng thời, phối hợp tham gia cùng với Sở Tài chính xây dựng phương án không thu tiền mặt đối với phí và lệ phí liên quan đến việc trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm, trình UBND tỉnh phê duyệt theo lộ trình.

Kim Loan