Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 14-12-2018

toa nha vp

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2018; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Tin tổng hợp ngày 18-11-2018

toa nha vp

Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh - Phần mở rộng, Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định và các cơ quan liên quan thống nhất, chỉ đạo theo thẩm quyền việc phối hợp điều trị cho bệnh nhân, chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh - phần mở rộng điều trị, nhằm giảm quá tải giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Việc chuyển viện cho bệnh nhân cần dựa trên nhu cầu, sự tự nguyện của người dân trong việc sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - phần mở rộng và đảm bảo theo quy định chuyển viện của Bộ Y tế. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Tin tông hợp ngày 16-11-2018

toa nha vp

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản 4748/BVHTTDL-GĐ ngày 19/10/2018 về việc phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Văn bản số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, báo cáo đề xuất UBND tỉnh các vấn đề liên quan.

Tin tông hợp ngày 8-11-2018

toa nha vp

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số số 10510/VPCP-TCCV ngày 30/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh xem xét để báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Tin tổng hợp ngày 15-10-2018

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát vùng hạ du các hồ chứa thủy điện, xây dựng các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn khi các hồ chứa thủy điện xả lũ và có biện pháp xử lý, quản lý chặt chẽ hành lang thoát lũ để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du khi các hồ chứa vận hành xả lũ; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2018.

Tin tông hợp ngày 1-10-2018

toa nha vp

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 3362/LĐTBXH-VP ngày 14/8/2018.

Tin tông hợp ngày 18-9-2018

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển và UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức quản lý thiết bị và giám sát tàu cá của tỉnh hoạt động trên biển theo Quyết định số 4371/QĐ-BNN-TCTS ngày 14/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng thiết bị, thông tin quan sát tàu cá thuộc dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh – MOVIMA”.

Tin tông hợp ngày 13-9-2018

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan,địa phương liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ tại Văn bản 7703/VPCP-NN ngày 14/8/2018 về các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. 

Tin tổng hợp ngày 21-8-2018

toa nha vp

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn 2291/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Tin tổng hợp ngày 13-8-2018

toa nha vp

Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường có tin bài phản ánh việc khai thác đất trái phép dưới chân núi Hòn Chà; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất trái phép, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc buông lỏng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại địa bàn, để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép tại Chân núi Hoàn Chà; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/8/2018.