Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 21/01, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

GINH qc 2

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; tích cực chủ động tổ chức thực hiện hoàn thiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Trong năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 269 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 257 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 12.986 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số lượng hồ sơ đã giải quyết 12.276.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tập trung thực hiện nhằm chủ động xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là các vụ việc đông người, gay gắt, phức tạp; kiểm soát tốt tình hình khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền dân chủ của công dân, không để xảy ra điểm nóng. Tổ chức đối thoại và tiếp hơn 300 lượt công dân; tiếp nhận 393 lượt đơn thư thuộc thẩm quyền, đã giải quyết và tham mưu chính quyền các cấp giải quyết 355 đơn thư, số còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định cấp và ban hành 95 quyết định, giấy phép về hoạt động khoáng sản các loại. Lũy kế đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh ban hành 213 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền phải nộp gần 500 tỷ đồng, đến nay đã nộp 170 tỷ đồng, số tiền còn lại nộp cho các năm tiếp theo.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường của giai đoạn 2021 – 2025. Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả để phát huy hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho phát triển của tỉnh trong năm 2021, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội.

tnmt2

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trườngtiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo với các nhiệm vụ như: Tăng cường công tác hậu kiểm đối với các đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; xử lý kịp thời theo quy định pháp luật đối với các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm luật đất đai; Tăng cường công tác đấu giá quyền khai thác khoáng; Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản; đặc biệt là công tác hậu kiểm; hạn chế và từng bước đi đến chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân đối với rác thải nông thôn, rác thải nhựa, khuyến khích các mô hình xã hội hóa đối với việc xử lý rác thải nông thôn; kiểm tra các nguồn thải ra sông, ra biển; cải tạo, phục hồi các khu vực ô nhiễm; chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học và các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các khu kinh tế, khu công nghiệp, làng nghề.Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý, công chức, viên chức; tiếp tục sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm để đi đến chấm dứt việc khai thác đá trái phép tại khu vực Núi Hòn Chà.

TL