Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tuyên dương 41 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020

Chiều ngày 29/7, tại TP Quy Nhơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công tác mặt trận giai đoạn 2015 – 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Văn Phi – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

1 cong tac Mat tran 2 Copy

Quang cảnh hội nghị 

Trong 05 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn chú trọng đến các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của MTTQ Việt Nam về công tác thi đua – khen thưởng. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm, đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đưa các phong trào thi đua vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động, đồng thời xây dựng chương trình phối hợp với từng tổ chức thành viên, hướng dẫn các tiêu chí chấm điểm thi đua, cuối năm tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua đến các cấp Mặt trận trong tỉnh. Theo đó, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ để MTTQ các cấp khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các thành viên đã vận động được hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn ngày công, hàng trăm ngàn m2 đất để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa gần 1.500 ngôi nhà, giúp hàng ngàn hộ nghèo, khó khăn, hộ gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh ổn định đời sống, việc làm, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống mới. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, được xã hội đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao.

1 cong tac Mat tran Copy

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ghi nhận, cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận thời gian qua.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân là sức mạnh của dân tộc, trong đó MTTQ là tổ chức nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân.” Đồng chí đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận không ngừng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đồng thời tăng cường công tác giám sát và vai trò phản biện xã hội của Mặt trận các cấp; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền các cấp các giải pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội. Trong tổ chức thực hiện cần phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, phát huy có hiệu quả vai trò của các cá nhân tiêu biểu, các vị già làng, trưởng bản trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức biện có uy tín trong các tôn giáo để làm nòng cốt đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trong tình hình mới.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, với những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong những năm qua, phong trào thi đua MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ ngày càng phát triển, đạt được những kết quả cao hơn nữa, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 36 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015 – 2020.

1 cong tac Mat tran 3 Copy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (ngoài cùng bên trái) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 3 từ phải sang) trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể.

Kim Loan