Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII

Sáng ngày 17/7, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII bước sang phiên làm việc cuối cùng với nhiều nội dung quan trọng.

1 ky hop 12 5 Copy

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu tại phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đánh giá:Mặc dù đại dịch Covid-19tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn và đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của nhân dân, nhưng với nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đến nay dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế và đẩy lùi; kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, tập trung xây dựng hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm. Đưa vào khai thác, sử dụng một số công trình, dự án trọng điểm, nhất là dự án đường phía Tây tỉnh, đoạn từ ngã tư Long Vân (TP. Quy Nhơn) đến xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Thu ngân sách nhà nước và chi cân đối ngân sách địa phương được đảm bảo.Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tích cực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực, tận dụng những cơ hội mới để phát triển;trong đó, tập trungđẩy mạnh tăng trưởng thương mại, dịch vụ; phục hồi chăn nuôi, tái đàn heo, nâng cao giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp; thúc đẩy các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh…Tập trung đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định và các dự án trọng điểm khác.Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư để đón “làn sóng” đầu tư mới sau đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 

1 ky hop 12 6 Copy

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 25 dự thảo nghị quyết.

Tại phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 25 dự thảo nghị quyết. Cụ thể: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020; (2) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh; (3) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định; (4) Nghị quyết về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định; (5) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định; (6) Nghị quyết về ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; (7) Nghị quyết về Quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh; (8) Nghị quyết về quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định; (9) Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; (10) Nghị quyết về ban hành quy định nội dung chi và mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; (11) Nghị quyết về Đề án Quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2030; (12) Nghị quyết về ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; (13) Nghị quyết về quy định nội dung chi và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020; (14) Nghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; (15) Nghị quyết về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác; (16) Nghị quyết về bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; (17) Nghị quyết về chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 – 2025; (18) Nghị quyết về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định; (19) Nghị quyết về Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; (20) Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh Tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Định; (21) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 46/2016/HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; (22) Nghị quyết về chủ trương thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát; (23) Nghị quyết về sáp nhập và giải thể các thôn, khu phố trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; (24) Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; (25) Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Trước đó, đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1 ky hop 12 2 Copy

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020; ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, tin tưởng rằng, tinh thần đó sẽ tiếp tục được lan tỏa và phát huy hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, tạo động lực để tỉnh ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, ngay sau kỳ họp, chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp này. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thểđể thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19,vừa phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt kết quả cao nhất, thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực phát huy vai trò giám sát để cùng với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa thông qua. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại kỳ họp này.

Kim Loan