Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Bình Định phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 11.000 căn hộ nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết, từ nay đến năm 2025, tỉnh Bình Định phấn đấu xây dựng 11.000 căn hộ nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp. Đến nay, trên địa bàn TP. Quy Nhơn đã và đang xây dựng 3.454 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó đã xây dựng và đưa vào sử dụng 717 căn hộ.

HDND 11

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng giải trình, làm rõ một số kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2019.

Tại kỳ họp thứ 11 diễn ra tuần trước, HĐND tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035. Riêng chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 29m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10m2 sàn/người. Dự kiến, giai đoạn 2020-2025, diện tích nhà ở tăng thêm khoảng hơn 11.194.000m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại 3.000.000m2 sàn, nhà ở xã hội là 808.980m2 sàn, còn lại là nhà công vụ và nhà riêng lẻ. Nhu cầu diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội khoảng 61,9 ha. Bên cạnh TP. Quy Nhơn, các dự án nhà ở xã hội được định hướng triển khai ra các đô thị khác trong tinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết, tỉnh Bình Định là một trong những địa phương triển khai đạt kết quả chương trìnhxây dựng nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp ở khu vực miền Trung. Thực tế, mỗi cặp vợ chồng, với số vốn khoảng 200 triệu, cộng với vốn vay ngân hàng là có thể sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội khoảng 400-500 triệu, đảm bảo nơi ăn chốn ở. Trên cơ sở Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở toàn tỉnh giai đoạn 2020-2035 được thông qua tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và các địa phương sẽ quyết liệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết quan trọng này, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

NQ