Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba

Ngày 13/12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016 – 2021 bước sang ngày làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng.

1 be mac 2 Copy

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Tự Công Hoàng giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

Trong phiên họp buổi sáng, lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh qua thảo luận tổ. Nội dung giải trình liên quan đến các vấn đề: Tăng mức khoán quản lý, bảo vệ rừng; công tác đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Vân Canh; giải pháp xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các hộ gia đình phát triển chăn nuôi heo với quy mô lớn nhưng chưa có hệ thống xử lý chất thải. Giải pháp cho việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; giải pháp đối với các dự án đăng ký đầu tư nhưng chậm triển khai. Công tác quy hoạch các cụm công nghiệp; công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Biện pháp khắc phục hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A; công tác kiểm tra, giám sát đối với quá trình thực hiện dự án của các doanh nghiệp, tránh gây thiệt hại đối với hạ tầng cơ sở và đời sống người dân…

Sau khi giải trình, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Trọng Hổ đã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng sử dụng xung điện, xiếc máy trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Tự Công Hoàng trả lời chất vấn về trách nhiệm của Sở trước tình trạng hạ tầng giao thông dọc tuyến Quốc lộ 1A xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; giải pháp vừa đảm bảo phục vụ thi công vừa đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiệt hại về hạ tầng cơ sở trước tình trạng xe chở đá thực hiện dự án Hồ Đồng Mít làm hư hỏng đường giao thông trên địa bàn huyện An Lão.

1 be mac 3 Copy

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng giải trình, làm rõ một số kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2019.

Cũng tại phiên họp sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã giải trình, làm rõ một số kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí Hồ Quốc Dũng đánh giá, năm 2019, Bình Định triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện kinh tế cả nước tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Bên cạnh những thuận lợi, kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là tình hình thời tiết năng nóng kéo dài, thiếu nước sinh hoạt cục bộ và phát sinh bệnh dịch tả heo châu Phi tại một số địa phương… đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương ra sức khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, hoàn thành 16/19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp: đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, phấn đấu tăng giá trị gia tăng ngành dịch vụ; đẩy mạnh thu ngân sách đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra, huy động vốn cho đầu tư phát triển; tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa – xã hội; xây dựng chính quyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, nhất trí thông qua 27 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Đổi mới mạnh mẽ trong công tác điều hành kinh tế - xã hội, chủ động xây dựng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh năm 2020 - là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục rà soát các ý kiến, kiến nghị chính đáng, bức xúc của cử tri, các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp... để có biện pháp giải quyết theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm và tiến độ thời gian thực hiện; làm căn cứ để đại biểu HĐND, các Ban HĐND và cử tri theo dõi giám sát kết quả thực hiện. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị trong thời gian tới, các đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động hơn nữa trong công tác giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc, kết nối với cử tri; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt mọi mặt tình hình KT-XH, sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh, nhất là những vấn đề bức xúc để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. 

Kim Loan