Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII

Sáng ngày 11/12, tại thành phố Quy Nhơn, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bình Định; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

1 ky hop 11 1 Copy

Quang cảnh kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi đánh giá năm 2019 với sự đổi mới, sáng tạo, nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, dân và quân trong tỉnh, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 đã đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống đại bộ phận nhân dân trong tỉnh ổn định, an ninh được củng cố, tăng cường.

1 ky hop 11 2 Copy

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tăng trưởng kinh tế của tỉnh không đạt kế hoạch; chưa thu hút được các dự án lớn để tạo bước đột phá; việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh hiệu quả chưa cao; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường ở một số địa phương còn nhiều bất cập; một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng còn ở mức cao… Bên cạnh nguyên nhân khách quan, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi cho rằng nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế nêu trên là tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là chỉ đạo, xử lý một số vấn đề tồn tại, yếu kém chưa kịp thời, thiếu tập trung kiên quyết; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ; tinh thần, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân chưa cao.

“Đây là kỳ họp cuối năm có nhiều nội dung quan trọng, các báo cáo, tờ trình chỉ trình bày tóm tắt và có nhiều báo cáo tờ trình không trình bày tại kỳ họp. Do vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những bất cập, hạn chế cần khắc phục, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khả thi, quyết định đúng đắn những nội dung được đưa ra xem xét tại kỳ họp, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công.” – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi nhấn mạnh.

1 ky hop 11 3 Copy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020.

Trong phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Theo báo cáo, năm 2019, tỉnh ta đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 đã đề ra. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,81%; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 3,44%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,01%; dịch vụ tăng 7,33%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,28%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 911 triệu USD, vượt kế hoạch đề ra và tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 12.058 tỉ đồng, vượt 20,7% dự toán năm và tăng 33,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước đạt 35.077 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tăng trưởng khá; tổng lượng khách du lịch trong năm ước đạt trên 4,8 triệu lượt người, tăng 18% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 6.000 tỉ đồng, tăng 49,9% so với cùng kỳ. Đến nay, Bình Định có 77/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 13 xã so với năm 2018) đạt 63,6%; có 2/11 đơn vị cấp huyện (thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được quan tâm đúng mức. Công tác xã hội hóa giáo dục và nâng cao chất lượng giảng dạy tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được quan tâm chú trọng; trong năm, đã giải quyết việc làm mới cho hơn 30.550 lao động, phê duyệt gần 2.250 dự án vay vốn tạo việc làm với số tiền 83,3 tỉ đồng, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề đạt 54,4%, vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan Nhà nước được đẩy mạnh. Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã sử dụng hệ thống văn phòng điện tử kết nối liên thông. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện ký số văn bản điện tử; số lượng văn bản ký số điện tử chiếm 90%, trong đó có 72% văn bản điện tử ký số gửi qua trục liên thông văn bản quốc gia và trên hệ thống văn phòng điện tử của tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ và giảm chi phí hành chính tại các đơn vị. Tỉnh đã và đang triển khai thực hiện dự án Tổ hợp không gian khoa học; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển phần mềm, phục vụ nghiên cứu khoa học tại Khu đô thị Khoa học Quy Hòa…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng cho biết, năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế; phát triển văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13/12/2019. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 và các báo cáo, đề án, tờ trình khác của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh trình kỳ họp. Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền và một số kiến nghị với HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo của các ngành. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về một số vấn đề được đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân quan tâm.

Kim Loan