Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều ngày 12/11, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trong vòng 25 ngày, từ ngày 01/4 đến ngày 25/4/2019. Đến nay, cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành, đạt 98,9%, xếp vị trí thứ 3 cả nước và đứng thứ nhất vùng Duyên hải miền Trung.

1 tong dieu tra 2 Copy

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu và kết quả mà Ban Chỉ đạo các cấp và ngành Thống kê Bình Định đã đạt được trong cuộc Tổng điều tra.

Để chuẩn bị công bố số liệu chính thức và sử dụng số liệu Tổng điều tra hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng chí Phan Cao Thắng yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp và Cục Thống kê tỉnh tiếp tục rà soát số liệu sơ bộ của cuộc Tổng điều tra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh làm rõ những vấn đề còn bất cập để hoàn thiện số liệu trước khi công bố số liệu chính thức. Sau khi công bố số liệu chính thức, ngành Thống kê khẩn trương nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm, đề tài nghiên cứu phân tích chuyên sâu đánh giá thực trạng chung cũng như trên từng lĩnh vực cụ thể, nhằm giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng thông tin thống kê có hiệu quả, đề ra các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thống kê và các cuộc điều tra, Tổng điều tra với những hình thức sinh động, phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về thống kê cho người dân, tạo thuận lợi trong công tác thu thập thông tin phục vụ các cuộc điều tra, Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất được Tổng cục Thống kê thực hiện theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc tổng điều tra lần thứ 5 do ngành Thống kê tiến hành theo quy trình 10 năm một lần trên phạm vi toàn quốc. Cuộc Tổng điều tra được thực hiện nhằm cung cấp thông tin toàn diện về tình hình dân số, các đặc điểm về nhân khẩu học, tình hình lao động việc làm, điều kiện sống của dân cư,… phục vụ đánh giá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm qua và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2030, cũng như các chính sách khác liên quan đến người dân. Đây là một trong 3 cuộc Tổng điều tra lớn được thực hiện trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (cùng với Tổng điều tra kinh tế; Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản) và là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động.

Tổng dân số của Bình Định tại thời điểm điều tra là 1.486.918 người; trong đó, nam là 732.087 người, chiếm 49,23%; nữ là 754.831 người, chiếm 50,77%. Theo đó, Bình Định có số dân đông thứ 20 cả nước, đứng thứ 4 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và đứng thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tỷ số giới tính 97,0 nam/100,0 nữ. Toàn tỉnh có 434.379 hộ, tăng 38.366 hộ so với năm 2009; trong đó, khu vực thành thị có 135.870 hộ, tăng 24.260 hộ và khu vực nông thôn có 298.509 hộ, tăng 14.106 hộ. Mật độ dân số là 244,9 người/km2, cao hơn các vùng lân cận và ổn định qua các năm. Toàn tỉnh có 97,2% dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, cao hơn 1,4 điểm phần trăm so với cả nước và 1,0 điểm phần trăm so với vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Diện tích nhà ở bình quân 25,7m2/người; trong đó khu vực thành thị là 26,8m2/người, khu vực nông thôn là 25,2m2/người.

1 tong dieu tra 1 Copy

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng trao Bằng khen cho các tập thể. 

Trong dịp này, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2018 – 2019.

Kim Loan