Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh đã phát hành Công văn số 8438/UBND-KSTT ngày 21/12/2020 chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến việc kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung Công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đối soát và cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu thông tin 08 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc kết nối Hệ thống với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cung cấp số liệu; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc kiểm tra, đối soát, tổng hợp chính xác số liệu thông tin chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, cung cấp kịp thời theo quy định.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 10362/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 12 năm 2020 đề nghị địa phương cấp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Lê Dũng Linh