Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chủ trương bổ sung chi phí thuế VAT nhập khẩu thiết bị Màn hình vòm nghiêng 12m của nhà chiếu hình vũ trụ thuộc Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học

Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3123/QĐ-UBND về việc Chủ trương bổ sung chi phí thuế VAT nhập khẩu thiết bị Màn hình vòm nghiêng 12m của nhà chiếu hình vũ trụ thuộc Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho bổ sung chi phí thuế VAT (với tổng số tiền là: 519.512.800 đồng) để nộp thuế VAT nhập khẩu và thông quan lô hàng thiết bị Màn hình vòm nghiêng 12m của nhà chiếu hình vũ trụ thuộc Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 772/SKHĐTKGVX nêu trên. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

KY