Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cảng hàng không Phù Cát

Để đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cảng hàng không Phù Cát; ngày 06/3/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản 1345/UBND-KT chỉ đạo vấn đề này.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xem xét vận dụng chế độ làm việc ngoài giờ để hỗ trợ cho cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cảng hàng không Phù Cát, theo đúng quy định; đồng thời, xem xét đề xuất phù hợp đối với việc trang bị xe 16 chỗ phục vụ công tác của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại cảng hàng không Phù Cát; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất về vị trí xây dựng Trạm công an cửa khẩu Phù Cát; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn đề nghị Cảng hàng không Phù Cát bố trí các vị trí làm việc cho cán bộ kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các vị trí kiểm soát lối đi nội bộ, giám sát khu vực cách ly, giám sát sân đỗ; đồng thời, trang bị theo đúng quy định đối với một số hạng mục thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại nhà ga T2- Cảng hàng không Phù Cát.

TL