Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Cho phép đầu tư lưới điện cho 03 làng thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh

Nhằm phát triển điện lưới quốc gia phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; ngày 06/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Vân Canh thực hiện dự án Xây dựng lưới điện cho 03 làng: Làng Kà Bông, Làng Cát, Làng Chồm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh.

Dự án được thực hiện tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, với quy mô xây dựng Đường dây 22 kV2 pha có chiều dài tuyến là 10.603m; dự án thuộc nhóm C, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh (hỗ trợ tối đa 8.990.000.000 đồng), ngân sách huyện Vân Canh bố trí phần còn lại. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 – 2022.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

TL