Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Bảo vệ môi trường tại các dự án khai thác, chế biến đá và chăn nuôi heo

Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản 7848/UBND-KT chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường tại các dự án khai thác, chế biến đá và chăn nuôi heo tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục giám sát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại dự án khai thác đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu - Granite theo quy định.

Giao UBND thị xã An Nhơn tiếp tục giám sát việc khắc phục các tồn tại và việc thực hiện theo hồ sơ môi trường đối với dự án Khai thác, chế biến đá của Công ty TNHH Nam Á và dự án Trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Hoàn Cầu - Granite đã được UBND thị xã An Nhơn xác nhận theo thẩm quyền. Trường hợp, Công ty Công ty TNHH Nam Á và TNHH Hoàn Cầu - Granite tiếp tục vi phạm, UBND thị xã An Nhơn thực hiện xử lý vi phạm hành chính hoặc đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở để khắc phục theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

TL