Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 225/BCĐ-UBND về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, để chương trình tín dụng HSSV tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời giúp đỡ HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để học tập, không để trường hợp nào thuộc đối tượng, có nhu cầu mà không đươc rà soát, xác nhận vay vốn theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với BĐD HĐQT NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp; các tổ Tiết kiệm và vay vốn tăng cường công tác tuyên truyền về mức cho vay HSSV; phối hợp tổ chức tuyên truyền để người dân cũng như các đơn vị liên quan biết và thực hiện đúng chính sách cho vay đối với HSSV bằng các hình thức như: thông qua công tác tập huấn, tại các điểm giao dịch xã, qua các kênh thông tin đại chúng, đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí và các cơ quan có liên quan tại địa phương. Đồng thời phối hợp với BĐD HĐQT NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo NHCSXH căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, quy định hiện hành về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng, trong đó có chương trình cho vay HSSV để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2019, xây dựng kế hoạch tín dụng đối với HSSV năm 2020 nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của HSSV.

BĐD HĐQT NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát bổ sung kịp thời đối tượng là hộ nghèo; hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo; hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian HSSV theo học, đảm bảo HSSV được vay vốn đáp ứng được nhu cầu chi phí học tập và sinh hoạt phí thực tế của từng đối tượng, không để trường hợp nào thuộc đối tượng có nhu cầu vay vốn mà không được rà soát xác nhận theo quy định.

TL