Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và cả năm 2020

Vụ Đông Xuân là vụ sản xuất chính trong năm, chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất của ngành trồng trọt, nhưng là vụ thường bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ, sâu bệnh. Để triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và cả năm 2020, ngày 25/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản 7174/UBND-KT chỉ đạo về vấn đề này.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và cả năm 2020 phù hợp với tình hình địa phương trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường. Chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và cả năm 2020 đạt kết quả. Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhất là chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa và chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ sang 2 vụ lúa/năm gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án, chính sách thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn. Chủ động xây dựng phương án phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, có các giải pháp chỉ đạo ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả sau mưa lũ để khôi phục sản xuất, tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020. Ngoài ra, các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ giống lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số chủ động thực hiện cung ứng giống lúa lai theo Văn bản số 5707/UBND-KT ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh. Chủ động liên hệ với các đơn vị cung ứng giống lúa lai để ký hợp đồng, thực hiện đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo đúng quy định. Giao nhiệm vụ cho phòng Nông nghiệp và PTNT làm đầu mối phối hợp với cơ quan chuyên môn có liên quan để thực hiện việc hỗ trợ, xử lý các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện, báo cáo và gửi hồ sơ có liên quan về Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trước khi cấp giống cho nông dân, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện thực hiện chính sách chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện lấy mẫu, kiểm tra chất lượng, thử tỷ lệ nảy mầm các lô giống lúa lai theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01- 50:2011/BNNPTNT và chịu trách nhiệm về kiểm tra chất lượng giống lúa lai; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn theo hướng duy trì những cánh đồng hiện có, mở rộng quy mô diện tích, đa dạng cây trồng; phát động phong trào ra quân diệt chuột trước khi bước vào sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 bằng nhiều biện pháp theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp đã được phân công, phân cấp theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống phù hợp với tình hình thời tiết và thực tiễn sản xuất, nhất là theo dõi diễn biến thời tiết kịp thời hướng dẫn các địa phương điều chỉnh thời điểm xuống giống phù hợp, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ đầu vụ Đông Xuân; phối hợp các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và cả năm 2020. Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực các quy hoạch, đề án, chính sách đã được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành; tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả cánh đồng mẫu lớn, các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và năm 2020 kịp thời và đạt hiệu quả. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt của Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp với địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và cả năm 2020 đạt kết quả.

Giao Sở Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp trong năm 2020; chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính và Kế hoạch cấp huyện tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố ứng kinh phí, cấp kinh phí, thủ tục thanh quyết toán để thực hiện các chính sách đạt hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các hội đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các giải pháp kỹ thuật, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng... đến tận người dân để thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2019 - 2020 và cả năm 2020.

Thùy Trang