Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi

Dự án Đường ven biển (ĐT.639) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, có vai trò rất quan trọng trong việc khai thác các tiềm năng lợi thế biển và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương ven biển nói riêng và cả tỉnh nói chung; nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, ngày 21/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 271/TB-UBND, nội dung cụ thể như sau.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, phải triển khai các phương án tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ công việc cần ưu tiên tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục và triển khai xây dựng các khu tái định cư để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuân thủ theo đúng các quy định của nhà nước, trong đó phải tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi hợp pháp của người dân; hướng dẫn, giải thích cho người dân hiểu rõ về các quyền và nghĩa vụ của mình, trên tinh thần tạo điều kiện đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân so với lúc chưa thực hiện dự án.

UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND các xã Cát Tiến, Cát Hải, Cát Thành, Cát Khánh tập trung thực hiện việc xác nhận nguồn gốc đất, cử cán bộ có năng lực phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý dự án, giải phóng mặt bằng để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện trên địa bàn quản lý, theo thẩm quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ về sự cần thiết đầu tư, tầm quan trọng của dự án, các chủ trương, chính sách của nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng và các lợi ích mang lại của dự án đối với người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để xác định việc hợp đồng thuê nhân sự phù hợp tham gia thực hiện công tác kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, . . . theo đúng quy định của pháp luật; Chủ tịch UBND cấp xã, huyện phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn quản lý. Đồng thời chỉ đạo UBND xã Cát Hải lập kế hoạch và triển khai việc giải tỏa tất cả các lều, quán dọc tuyến đường ven biển trên địa bàn thôn Vĩnh Hội, hoàn thành việc giải tỏa chậm nhất trong năm 2020. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Phù Cát triển khai thực hiện thủ tục thu hồi đất trong phạm vi ảnh hưởng của dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, theo nội dung Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 02/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau: Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công xây dựng công trình theo tiến độ được duyệt; trước mắt, tập trung thi công các đoạn tuyến đã có mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu tập trung đầy đủ các điều kiện tổ chức thi công theo đúng hồ sơ dự thầu và phải có cam kết về tiến độ thực hiện dự án; triển khai việc bàn giao cọc mốc đối với đoạn chỉnh tuyến thuộc gói thầu số 6, để Ban GPMB tỉnh tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm triển khai thi công xây dựng cầu Đề Gi nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của cả dự án; chủ trì, phối hợp với Ban GPMB tỉnh và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về các thủ tục để thực hiện đóng các mỏ khai thác titan đã hết thời hạn, theo đúng quy định; kiểm tra, rà soát việc giao đất và sử dụng đất của các doanh nghiệp khu vực dọc tuyến đường ven biển để kịp thời đề xuất cho UBND tỉnh xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp thực hiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất đắp phục vụ dự án nêu trên.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế tỉnh đến chùa Linh Phong, tuy nhiên đến nay vẫn còn tồn tại nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, không đáp ứng mục tiêu giải quyết ách tắc giao thông tại khu vực chùa Linh Phong, nhất là trong các dịp lễ vừa qua. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phải nghiêm túc chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm, năng lực làm việc, thực thi công vụ đối với cán bộ của đơn vị, nhất là cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, tập trung kiểm tra, soát xét lại các nội dung còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nêu trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 25/11/2019.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện công bố các quy hoạch dọc tuyến đường ven biển theo đúng quy định, nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai chống lấn chiếm; xác định rõ phạm vi 100m tính từ mép nước vào bãi biển không được xây dựng vật kiến trúc kiên cố; trong công tác quy hoạch các khu thương mại, dịch vụ dọc biển, lưu ý không được chặn lối đi xuống biển thuận lợi của người dân; kiểm tra, rà soát đề xuất việc quy hoạch dọc tuyến đường ven biển nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó nghiên cứu quy hoạch phát triển hợp lý các khu đô thị ven biển.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát việc cấp phép cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án dọc tuyến đường ven biển, kịp thời báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình triển khai dự án.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai dự án Mở rộng đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi theo hàng tuần; đồng thời, đề xuất sắp xếp lịch họp (từ 2-3 tuần một lần), để Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Thùy Trang