Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Khắc phục những tồn tại trong thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Sau gần 05 năm triển khai, tình hình thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc.Một số tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP hoạt động không hiệu quả, nhiều chủ tàu chây ì, không hợp tác với các ngân hàng để thanh toán khoản nợ vay và lãi vay theo quy định. Để khắc phục những tồn tại trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 265/TB-UBND ngày 18/11/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương đánh giá toàn diện hiệu quả thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trong thời gian vừa qua, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các ngân hàng thương mại hướng dẫn ngư dân cải hoán tàu cá theo quy định để các tàu cá sớm đi vào hoạt động sản xuất. Chỉ đạo Ban Quản lý Cảng cá Bình Định tổ chức, sắp xếp neo đậu tàu cá hợp lý tại Cảng cá Đề Gi, không để các tàu cá vỏ thép neo đậu tại khu vực cầu cảng như hiện nay. Tham mưu cho UBND tỉnh văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính báo cáo, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức hỗ trợ đối với các tàu cá vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP với mức phí 90% kinh phí mua bảo hiểm để giảm bớt số tiền mua bảo hiểm của các chủ tàu. Đề xuất văn bản cho UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Tổng Công ty Bảo hiểm Pjico sớm có ý kiến chỉ đạo việc bán bảo hiểm cho tàu cá tại tỉnh Bình Định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2019.

UBND thành phố Quy Nhơn và các huyện ven biển có trách nhiệm tuyên truyền cho ngư dân biết và nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ của mình đối với tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, hướng dẫn các chủ tàu chuyển đổi nghề khai thác cần phải nghiên cứu, tìm hiểu để xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Tích cực phối hợp, hỗ trợ các ngân hàng thu hồi vốn vay của chủ tàu ở địa phương.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định có văn bản hướng dẫn các ngân hàng thương mại cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương để thu hồi vốn vay của các chủ tàu; có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại nợ theo thẩm quyền, tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân có tàu cá vỏ thép bị hư hỏng phải nằm bờ sửa chữa giảm bớt khó khăn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 11465/VPCP-KTTH ngày 27/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Hướng dẫn các ngân hàng thương mại tính toán, cơ cấu lại các khoản nợ trong thời gian tàu nằm bờ sửa chữa theo quy định; yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Phú Tài làm việc trực tiếp với 03 chủ tàu vỏ thép hoạt động dịch vụ để xem xét, xử lý, không để tình trạng tàu không hoạt động như hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm biên phòng tăng cường công tác kiểm tra tàu cá và chỉ cho phép các tàu cá có đầy đủ giấy tờ theo quy định và đã tham gia mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên mới được xuất bến.Giao Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan điều tra việc một số tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP bị chìm đắm bất thường trong thời gian vừa qua, báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

Thùy Trang