Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Treo Quốc kỳ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

1 treo Quoc ky

UBND tỉnh vừa có thông báo về việc treo Quốc kỳ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về kết quả Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh

CSPP 2020

Ngày 15/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã ký Công văn số 2092/UBND-KSTT chỉ đạo về kết quả Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh.

Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/01 – 30/01/2021

1 anh minh hoa ĐH13

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB và thi công xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón giao thừa Xuân Tân Sửu 2021 và tổ chức Lễ hội kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.... cụ thể như sau:

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

1 bau cu 2

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/01 – 15/01/2021

1 ATGT cuoi nam 1

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB và thi công xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; dự và chỉ đạo tại các Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh... cụ thể như sau:  

Một số kết quả tích cực trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020

1 ket qua CCHC 2020

Trong năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

thông tin dl

Chủ tịch UBND tỉnh đã phát hành Công văn số 8438/UBND-KSTT ngày 21/12/2020 chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến việc kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/12 – 15/12/2020

hinh PBNB

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với các Đoàn công tác Trung ương, tổ chức, doanh nghiệp nhằm trao đổi các vấn đề có liên quan và xúc tiến triển khai một số nội dung hợp tác cụ thể; giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, chỉ đạo đảm bảo tiến độ thi công, xây dựng hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII;…, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ

1 CSDL THAHS

Nhằm triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung tại Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu (CSDL) về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Định; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, quản lý, sử dụng CSDL về thi hành án hình sự; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định này.

Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

1 tin nguong ton giao

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được qua 03 năm thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết kết quả triển khai những nội dung này.