Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu vừa ký Quyết định về việc quy định giá giống lúa thuần để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm vụ Thu năm 2020.  

chuyen doi

Theo đó, quy định giá giống lúa thuần để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm vụ Thu năm 2020, cụ thể: Giá giống lúa thuần bình quân là 17.500 đồng/kg; trường hợp giá giống lúa thuần tại địa phương thấp hơn 17.500 đồng/kg, thì thực hiện theo giá thực tế tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan hướng dẫn thực hiện chuyển đổi trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm vụ Thu năm 2020 theo giá giống lúa thuần quy định.

TL