Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Vụ Thu năm 2020: Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ giống lúa lai

Về kế hoạch hỗ trợ giống lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Thu 2020, tại Công văn 2288/UBND-KT ngày 10/4, UBND tỉnh có ý kiến như sau.

lua lai

UBND tỉnh thống nhất chủ trương về kế hoạch hỗ trợ giống lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Thu 2020 tại các địa phương như đề nghị của Sở Nông nghệp và PTNT tại Văn bản số 749/SNN-TrBVTV ngày 09/4/2020, cụ thể: Diện tích sản xuất: 872 ha; Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng 4.350 hộ; Tổng lượng giống lúa lai hỗ trợ 39.242 kg, gồm các loại giống: Giống lúa lai TH3-3: 34.210 kg; Giống lúa lai Bio404: 1.080 kg; Giống lúa lai HYT108: 239 kg; Giống lúa lai MHC2: 3.713 kg.

UBND tỉnh giao UBND các huyện thực hiện chủ động thực hiện cung ứng giống lúa lai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5707/UBND-KT ngày 24/9/2019, liên hệ với các đơn vị cung ứng giống lúa lai để ký hợp đồng, thực hiện đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo đúng quy định và chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng giống lúa lai, đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-50:2011/BNNPTNT. Tiếp tục kiểm tra, rà soát nguồn nước phục vụ sản xuất lúa lai vụ Thu 2020 trong điều kiện nắng hạn. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm về kiểm tra nguồn nước và kế hoạch hỗ trợ giống lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Thu 2020, không để lúa lai bị thiệt hại do nắng hạn, ảnh hưởng đến đời sống hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Thùy Trang