Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

Ngày 18/3/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1965/BNN-TY về việc tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học.

tai dan

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung tổ chức phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Cụ thể, thành lập các tổ công tác bao gồm các cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến các địa phương để tổ chức rà soát, công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) theo quy định; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn lợn, tăng đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống tại địa phương tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn lợn.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp độ, nhất là thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn lợn, tăng đàn lợn; tránh tình trạng găm lợn, đẩy giá tăng cao quá mức; bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng.

Ngoài ra, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng có chính sách ưu tiên tín dụng, ưu tiên người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh DTLCP được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn lợn, mở rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh…

* Thực hiện Văn bản số 1965/BNN-TY ngày 18/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học; tại Văn bản 1832/UBND-KT ngày 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn heo đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bình Định chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có chính sách ưu tiên cho người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn heo, mở rộng mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các Văn bản số 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019 và Văn bản số 4666/NHNN-TD ngày 19/6/2019.

Thùy Trang