Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020

thanh toán

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020

lao dong tre em

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

Thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

nhiem vu gd

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2018

binh dang gioi

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2021

bao luc hoc duong

Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Định

dieu tra ds

Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Định.

Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

ho chua nc

Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kế hoạch tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017)

HN TK 20

Ngày 22/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

dan toc

Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND về kế hoạch tổ thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.

Phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định

luat pho bien

Ngày 03/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định.