Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019

1 PBGDPL cho TTN

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 992/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

THTK

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Định năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 19/3/2019.

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính

HC cong

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, được UBND tỉnh ban hành ngày 29/3/2019 tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND (ảnh).

Cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 - 2025

nước sạch

Kế hoạch thực hiện truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định được phê duyệt tại Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 4/4/2019.

Bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

bai bo QĐ

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

1 Nghi dinh 137

Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 20/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định

hinh HCC

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

Quy định giảm mức đóng góp Quỹ Phòng chống thiên tai đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập

thien tai 1

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc giảm mức đóng góp Quỹ Phòng chống thiên tai đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập trên địa bàn tỉnh.

Chấp thuận Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Tây Sơn đầu tư tại tỉnh

cty TS

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 779/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Tây Sơn đầu tư tại Bình Định

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

chay rung

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh