Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025

ngam hoa

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2931/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025.

Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

sang kien

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

TDKS

Ngày 5/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

đat QN

Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Chính sách, hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Bình Định

heo dich

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2310/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019

nong san

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quy định về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

heo dich

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Chó

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Chỉ thị 3402/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hộ sản xuất chăn nuôi có heo phải tiêu hủy bắt buộc do dịch bệnh năm 2019

tieu huy heo

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản 2320/UBND-KT về việc điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hộ sản xuất chăn nuôi có heo phải tiêu hủy bắt buộc do dịch bệnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

1 Luat BVBMNN 2

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 31/KH-UBND về triển khai thi hành Luật này trên địa bàn tỉnh.