Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh

giet mo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu vừa ký Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. Quy định gồm 4 Chương, 13 Điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm

chuyen doi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu vừa ký Quyết định về việc quy định giá giống lúa thuần để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm vụ Thu năm 2020.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

nha o cu

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng vừa ký Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

nuoc sach GG

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng vừa ký Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 24/4 về việc giảm giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Vụ Thu năm 2020: Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ giống lúa lai

lua lai

Về kế hoạch hỗ trợ giống lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Thu 2020, tại Công văn 2288/UBND-KT ngày 10/4, UBND tỉnh có ý kiến như sau.

Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch COVID-19

ho troNN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

tiem lũ

Ngày 12/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

tai dan

Ngày 18/3/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1965/BNN-TY về việc tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học.

Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

nhà o hn

Để đẩy nhanh việc hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm cuối của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, nhằm tạo điều kiện giúp các hộ gia đình nghèo có nhà ở ổn định, an toàn trước mùa mưa bão 2020, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản 886/BXD-QLN triển khai vấn đề này.

Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

rac thai

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, UBND tỉnh đã Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định, tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020.