Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
[3507/QĐ-UBND - 25/08/2020] Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 91
[3468/QĐ-UBND - 25/08/2020] Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 73
[3467/QĐ-UBND - 25/08/2020] Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm, Vật liệu nổ công nghiệp, Kinh doanh khí, Thương mại quốc tế thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 59
[3466/QĐ-UBND - 25/08/2020] Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Lữ hành và Dịch vụ du lịch khác thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 83
[3443/QĐ-UBND - 21/08/2020] Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Văn hóa cơ sở, Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 85
[3442/QĐ-UBND - 21/08/2020] Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Đấu giá tài sản; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Địn Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 69
[3307/QĐ-UBND - 12/08/2020] Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 95
[3269/QĐ-UBND - 10/08/2020] Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 83
[3257/QĐ-UBND - 10/08/2020] Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Văn hoá cơ sở, Di sản văn hoá thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 85
[3232/QĐ-UBND - 07/08/2020] Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 87