Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 774
Kết quả thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các CQHCNN của tỉnh năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 773
Thành lập Tổ đánh giá nội bộ áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 1865
Quyết định Phân công nhiệm vụ đại diện lãnh đạo về chất lượng trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 3320
Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 3307
Quyết định Thành lập Tổ thư ký xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 3432
Quyết định Công bố Mục tiêu chất lượng năm 2018 Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 3359
Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 3329
Các Quy trình ISO 9001:2008 Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 5580