Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Số liệu thống kê

  SỐ LIỆU THỐNG KÊ NĂM 2017

(Số liệu cơ bản)

 KHÍ HẬU

(thống kê tại trạm quan trắc Quy Nhơn)

Nhiệt độ trung bình cả năm:27,4 độ C

Nhiệt độ trung bình cao nhất (tháng 6):30,6 độ C

Nhiệt độ trung bình thấp nhất (tháng 12):24,1 độ C

Độ ẩm bình quân năm: 80%

Độ ẩm bình quân tháng thấp nhất (tháng 6+7) : 73%

Độ ẩm bình quân tháng cao nhất (tháng 11):87%

Lượng mưa cả năm: 2.409,9 mm

Lượng mưa cao nhất (tháng 11): 966,1 mm

Lượng mưa thấp nhất (tháng 3): 8 mm

Tổng số giờ nắng trong năm: 2.335,7 giờ

 DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

1- Dân số trung bình:  1.529.020 người

Phân theo giới tính:     Nam: 746.815 người (48,85%)

                                     Nữ:   782.169 người (51,115%

Phân theo khu vực:    Thành thị: 474.485 người (31,03%)

                                    Nông thôn: 1.054.562 người (68,97%)

Phân theo địa bàn:      

TP Quy Nhơn: 288.151 người

Huyện An Lão: 24.918 người

Huyện Hoài Ân :86.916 người

Huyện Hoài Nhơn: 211.340 người

Huyện Phù Mỹ: 174.106 người

Huyện Phù Cát: 193.262 người

Huyện Vĩnh Thạnh:28.790 người

Huyện Tây Sơn: 126.793 người

Huyện An Nhơn: 184.085 người

Huyện Tuy Phước: 185.225 người

Huyện Vân Canh: 25.434 người

2- Lao động đang làm việc: 907.892 người

 TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn:

- Tổng số (giá hiện hành): 63.102,2 tỷ đồng

Nông lâm ngư nghiệp: 16.473,2 tỷ đồng

Công nghiệp và xây dựng: 19.836,2 tỷ đồng

Dịch vụ: 24.045,4 tỷ đồng

               Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 2.747,4 tỷ đồng   

- Cơ cấu:

Nông lâm ngư nghiệp: 26,1%

Công nghiệp và xây dựng: 31.4%

Dịch vụ: 38.1%

               Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 4,4%

2. Thu ngân sách:

Tổng số; 19.559,1 tỷ đồng

a) Thu cân đối ngân sách Nhà nước: 9.898,5 tỷ đồng

                      +Thu nội địa: 6.873,6 tỷ đồng

                      +Thu Hải quan: 532,2 tỷ đồng

                      +Thu khác: 2.492,7 tỷ đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 9.396,1 tỷ đồng

c) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 64,5 tỷ đồng

              d) Các khoản thu để lại: 200 tỷ

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2017 - Cục Thống kê tỉnh Bình Định

 

GIỚI THIỆU KHÁC

- Điều kiện tự nhiên

- Kinh tế xã hội

- Văn hóa

- Du lịch

- Lịch sử

- Các dân tộc thiểu số