Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lịch sử phát triển Văn phòng UBND tỉnh Bình Định

toa nha vp

Trụ sở UBND tỉnh Bình Định.

           Lịch sử ra đời và phát triển của cơ quan Văn phòng hành chính nhà nước gắn liền với sự ra đời và phát triển của bộ máy Nhà nước. Đối với tỉnh ta, theo tài liệu lịch sử, sau khi giành chính quyền thắng lợi 23/8/1945, Chính quyền các cấp trong tỉnh đã được thành lập kể từ ngày 3/9/1945. Đến tháng 02/1946 tiến hành bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Bình Định Khóa I và tháng 6/1946 bầu cử Đại biểu HĐND cấp xã. Sau bầu cử, HĐND các cấp đã bầu ra Ủy ban Hành chính thay cho UBND Cách mạng Lâm thời được thành lập khi giành Chính quyền tháng 8/1945. Đến thời kỳ toàn quốc kháng chiến, đầu năm 1947 theo chủ trương của trên, Chính quyền lúc bấy giờ thành lập Ủy ban Kháng chiến hành chính các cấp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền các cấp đã lãnh đạo nhân dân đánh bại âm mưu lấn chiếm của địch, giữ Bình Định là tỉnh tự do trong suốt thời gian kháng chiến, xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, động viên toàn dân huy động nhân tài vật lực cho công cuộc kháng chiến của tỉnh, vừa làm nhiệm vụ hậu phương đối với cả chiến trường Liên khu 5.

          Từ sau năm 1954, theo Hiệp định Giơnevơ, từ một tỉnh tự do, Bình Định phải trở thành một tỉnh thuộc quyền quản lý của đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn. Chúng tập trung xây dựng chính quyền từ Trung ương đến xã ấp và đàn áp dã man phong trào cách mạng của quần chúng. Giai đoạn này tuy chưa thành lập được chính quyền Cách mạng, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân Bình Định với truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất và tinh thần cách mạng đã góp phần xuất sắc cùng với cả nước thực hiện trọn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

          Sau khi giải phóng tỉnh nhà (31/3/1975), UBND Cách mạng Khu 5 đã chỉ định đồng chí Nguyễn Trung Tín làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Bình Định, đồng chí Lương Hồng Vân, Bí thư huyện Phù Mỹ về làm Chánh Văn phòng UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Bình Định.

          Vào tháng 11/1975, Trung ương đã chủ trương hợp nhất 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi thành tỉnh Nghĩa Bình, đồng chí Nguyễn Trung Tín được tiếp tục chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghĩa Bình; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghĩa Bình thời kỳ này là đồng chí Lương Hồng Vân.

          Từ nhiệm kỳ HĐND tỉnh Nghĩa Bình Khoá I (tháng 4/1977 - 1981) đồng chí Nguyễn Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Giữa nhiệm kỳ, đồng chí Võ Văn Đinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay cho đồng chí Nguyễn Nghĩa chuyển công tác khác.

          Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghĩa Bình giai đoạn này là đồng chí Lương Hồng Vân. Giữa nhiệm kỳ đồng chí Lê Thanh Vân công tác tại Nhà máy Giấy Việt Trì được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh thay cho đồng chí Lương Hồng Vân được bổ nhiệm sang làm Giám đốc Sở Lương thực tỉnh.

          Từ nhiệm kỳ HĐND tỉnh Nghĩa Bình Khóa II (tháng 4/1981 - 1985), đồng chí Võ Văn Đinh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh và đến tháng 8/1982 đồng chí Tô Đình Cơ được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay cho đồng chí Võ Văn Đinh (mất ngày 16/01/1982).

          Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghĩa Bình giai đoạn này là đồng chí Lê Thanh Vân. Đến năm 1982 đồng chí Trương Đình Lang, Chủ tịch UBND huyện An Nhơn được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Thư ký HĐND tỉnh thay cho đồng chí Lê Thanh Vân chuyển sang làm Phó ban Kinh tế Tỉnh uỷ.

          Từ nhiệm kỳ HĐND tỉnh Nghĩa Bình Khóa III (tháng 4/1985 - 1989), đồng chí Tô Đình Cơ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh và đến tháng 7/1988 đồng chí Trần Văn Nhẫn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay đồng chí Tô Đình Cơ nghỉ hưu.

          Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghĩa Bình giai đoạn này là đồng chí Trương Đình Lang. Đến tháng 6/1988 đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Ban Nông nghiệp Tỉnh ủy Nghĩa Bình được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh thay cho đồng chí Trương Đình Lang chuyển sang làm Trưởng ban Thư ký HĐND tỉnh.

          Sau khi tái thành lập tỉnh đến trước tháng 11/1989 (bầu cử HĐND tỉnh Bình Định Khóa VII nhiệm kỳ 1989 - 1994) đồng chí Trần Văn Nhẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Chánh Văn phòng UBND tỉnh là đồng chí Nguyễn Minh Trung.

          Tại nhiệm kỳ HĐND tỉnh Bình Định Khóa VII nhiệm kỳ 1989 -1994, đồng chí Nguyễn Duy Quý được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Văn Nhẫn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Đến ngày 13/8/1993 đồng chí Tô Tử Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay cho đồng chí Trần Văn Nhẫn được Quốc hội Khóa IX kỳ họp thứ 3 bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế và Ngân sách Quốc hội.

          Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh thời kỳ này là đồng chí Nguyễn Minh Trung.

          Tại nhiệm kỳ HĐND tỉnh Bình Định Khóa VIII nhiệm kỳ 1994 - 1999, đồng chí Tô Tử Thanh được tiếp tục bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 19/7/1996 đồng chí Mai Ái Trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay cho đồng chí Tô Tử Thanh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ.

          Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh thời kỳ này là đồng chí Nguyễn Minh Trung. Đến tháng 02/1998 đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Phó Văn phòng được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng thay cho đồng chí Nguyễn Minh Trung nghỉ hưu. Đến tháng 01/9/1998 đồng chí Hoàng Như Ý, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh thay cho đồng chí Nguyễn Văn Thiện được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

          Nhiệm kỳ này đã diễn ra sự kiện quan trọng đối với công tác tổ chức của Văn phòng, đó là Quyết định số 43/1998/QĐ-UB của Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 18/6/1998 về việc thành lập Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.

          Tại kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh Bình Định Khóa IX nhiệm kỳ 1999 - 2004 đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Mai Ái Trực tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Đến tháng 3/2001 đồng chí Vũ Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay cho đồng chí Mai Ái Trực được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ.

          Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh giai đoạn này là Văn Hiệp, Trưởng Ban Ban Quản lý Dự án Di dân và Tái định cư Hồ Định Bình về làm Chánh Văn phòng thay cho đồng chí Hoàng Như Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sang làm Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đến tháng 8/2004, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh được đổi tên thành Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh vẫn là đồng chí Văn Hiệp.

          Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay cho đồng chí Vũ Hoàng Hà được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Chánh Văn phòng vẫn là đồng chí Văn Hiệp.

          Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X đồng chí Lê Hữu Lộc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay cho đồng chí Nguyễn Văn Thiện giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Chánh Văn phòng vẫn là đồng chí Văn Hiệp. Đến tháng 6/2011 đồng chí Trương Thanh Kết, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh thay cho đồng chí Văn Hiệp, nghỉ hưu theo chế độ.

          Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã bầu đồng chí Hồ Quốc Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch UBND tỉnh thay cho đồng chí Lê Hữu Lộc, nghỉ hưu theo chế độ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho đến 31/5/2016 vẫn là đồng chí Trương Thanh Kết. Từ ngày 01/6/2016, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng thay cho đồng chí Trương Thanh Kết nghĩ hưu.

          Có thể nói rằng, cùng với sự ra đời và phát triển của Chính quyền, trải qua các giai đoạn phát triển của tỉnh nhà, trải qua những năm tháng phấn đấu gian khổ, hy sinh, Văn phòng Ủy ban Kháng chiến hành chính, Văn phòng HĐND và UBND, Văn phòng UBND, Văn phòng các Sở, ngành luôn tự hào là cơ quan tham mưu và giúp việc tin cậy cho sự chỉ đạo và điều hành của UBND cách mạng lâm thời, Ủy ban Kháng chiến hành chính, HĐND và UBND các cấp và lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh.

          Trong quá trình phấn đấu, phát triển tổ chức và hoạt động của Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước đã từng bước được nâng cao về mọi mặt: Lề lối làm việc, quy trình xử lý văn bản, chế độ thông tin báo cáo, công tác tham mưu đề xuất, công tác cải cách thủ tục hành chính, tin học hóa Văn phòng ngày càng được cải tiến và nâng cao chất lượng. Ngoài công tác tham mưu tổng hợp, trãi qua nhiều thời kỳ khó khăn gian khổ, cán bộ công chức, viên chức Văn phòng đã tận tuỵ phấn đấu đáp ứng tốt các điều kiện vật chất phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo. Cán bộ lãnh đạo đến công chức, viên chức của Văn phòng từng bước được trưởng thành, luôn thể hiện sự tận tụy trong cống hiến và thủy chung nhiệt tình trong công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị được tăng cường. Cũng trong quá trình đó, Văn phòng tiếp tục tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng công chức kế thừa, chính vì vậy mà năng lực xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Văn phòng đã tiến bộ, trưởng thành; nhiều đồng chí đã được cử giữ nhiều vị trí lãnh đạo của tỉnh, huyện và sở ngành, đóng góp vào sự nghiệp chung của tỉnh nhà.

          Ghi nhận sự phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng, trong những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã vinh dự được Nhà nước khen thưởng:

          Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng UBND tỉnh; nhiều tập thể và cá nhân Văn phòng các cấp, các ngành đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động;Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu thi đua khác. Đây là niềm tự hào to lớn mà Đảng và Nhà nước đã ghi nhận đối với hoạt động Văn phòng, một tổ chức giúp việc trực tiếp cùng gắn bó với chính quyền các cấp.

          Trước yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh nhà đòi hỏi sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các cấp, các ngành ngày càng nặng nề hơn. Do đó bộ máy Văn phòng tham mưu giúp việc phải hoạt động với chất lượng và hiệu quả cao hơn. Phát huy truyền thống của mình qua các thời kỳ cách mạng, thấy rõ trách nhiệm nặng nề và to lớn trong thời gian đến, mỗi cán bộ công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh cần phải phấn đấu ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, có biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo điều hành năng động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Để làm được điều đó, Văn phòng cần phải thực hiện tốt các vấn đề sau:

          Mỗi tập thể, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách làm việc; trách nhiệm, tận tụy với công việc để thật sự xứng đáng là cơ quan tham mưu, phục vụ, góp phần tích cực vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

          - Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND và UBND các cấp, các Sở, ngành sát đúng, đạt hiệu quả. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, tư duy trong xử lý công việc, phát hiện kịp thời đề xuất giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn ở địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các quyết định đã ban hành.

          - Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tạo lên sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

          - Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Văn phòng, không phiền hà sách nhiễu đối với các tổ chức và công dân. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi việc cải cách thủ tục hành chính ở Chính quyền các cấp, các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tăng cường cơ sở vật chất của Văn phòng đáp ứng yêu cầu phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành trong tình hình mới và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan./.