Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông báo về việc chào hàng cạnh tranh cung cấp Server Viết bởi Tran Dinh Nghia 34
Thông báo mời tham gia tư vấn xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí và các nội dung liên quan đến nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định Viết bởi Tran Dinh Nghia 130
Phê duyệt dự toán kinh phí may đồng phục nam cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 178
Phê duyệt dự toán kinh phí may đồng phục nam cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 176
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, nâng cấp thiết bị phục vụ Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phòng họp A Viết bởi Tran Dinh Nghia 226
Phê duyệt dự toán kinh phí bổ sung, nâng cấp thiết bị phục vụ Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phòng họp A Viết bởi Tran Dinh Nghia 224
Đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê hạ tầng Công nghệ thông tin và phần mềm một cửa điện tử liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công Viết bởi Tran Dinh Nghia 755
Đề nghị thẩm định, phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch thuê hạ tầng Công nghệ thông tin và phần mềm Một cửa điện tử liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 743
Đề nghị thẩm định, phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch thuê hạ tầng Công nghệ thông tin và phần mềm Một cửa điện tử liên thông tại Trung tâm Phục Hành chính công Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 743
Chỉ định đơn vị cung cấp, lắp đặt một số trang thiết bị cho phòng họp trực tuyến tại tầng 3 khu nhà B Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 753