Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 Viết bởi Tran Dinh Nghia 7
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 8
Kết quả cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011-2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 202
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 177
Kiểm tra cải cách hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 173
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 169
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 176
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 169
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 397
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 362