Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đảng bộ

pham van thuy

I. THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG

       Phạm Văn Thủy
     Phó Bí thư Đảng ủy

       Nguyễn Thái Bình
         Bí thư Đảng ủy

       Trần Trọng Triêm
     Thường vụ Đảng ủy

II. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG

         Phan Đình Hải
                Ủy viên

           Lê Minh Phú
              Ủy viên

     Nguyễn T.Thanh Mai
               Ủy viên

        Võ T.Thanh Mai
               Ủy viên

        Phạm Ngọc Thái
                Ủy viên

      Lê Đức Phương
            Ủy viên

        Trần Nhật Quân
               Ủy viên

 

        Nguyễn Công Đệ
              Ủy viên

III.ỦY BAN KIỂM TRA

        Trần Trọng Triêm
    Chủ nhiệm UB kiểm tra

 

 

 

 

Chi đoàn HĐND & UBND tỉnh

nguyen van khanh

 

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH

  Nguyễn Văn Khánh 
    Bí thư chi đoàn


Nguyễn Trường Phúc
   Phó Bí thư chi đoàn
   Võ Nguyễn Phương Tú
           Ủy viên
  Nguyễn Thị Kim Loan
           Ủy viên
         
            Ủy viênCông đoàn

pham van thuy

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2017-2022

Phạm Văn Thủy
Chủ tịch Công đoàn

 

Phan Đình Hải
Phó Chủ tịch Công đoàn

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Trần Bảo Lâm
Ủy viên

 

Lê Minh Đức
Ủy viên

 

Nguyễn Thị Kim Oanh
Ủy viên

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Huỳnh Thế Dịu
Ủy viên

Võ Thị Lệ Thuỷ
Ủy viên

Nguyễn Nhật Minh
Ủy viên

Văn Kim Thành
Ủy viên

Phạm Thị Kim Đông
Ủy viên

Trần Hoài Lực
Ủy viên

Nguyễn Thị Khanh
Ủy viên

Cù Thị Ngọc Phương
Ủy viên

 

 Văn bản

Đang cập nhật.....