Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thái Bình
Chánh Văn Phòng

 

 

Trần Trọng Triêm
Phó Chánh Văn phòng

Lê Nhuận
Phó Chánh Văn phòng

 

Phạm Văn Thủy
Phó Chánh Văn phòng

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh:

1. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng (CVP): Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, kiểm tra quy chế làm việc, quy chế phối hợp và chương trình công tác của UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; theo dõi các ngành, lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và các ngành thuộc khối tài chính - ngân hàng, hải quan, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, tư pháp, tài nguyên – môi trường, biển, đảo, phát triển quỹ đất, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thống kê, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội; công tác tổng hợp quý, 06 tháng, năm. Chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan, hội, đoàn thể có liên quan. Giúp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khi Chủ tịch đi vắng. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ tài khoản Văn phòng UBND tỉnh. Phụ trách các Phòng: Hành chính - Tổ chức, Tổng hợp, Nội chính.

2. Ông Lê Nhuận, Phó Chánh Văn phòng (PVP KT): Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các ngành,  lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quản lý đô thị, Công nghiệp, Thương mại, Điện lực, Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp; Dự án môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư trong khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO. Giữ mối liên hệ với Liên đoàn Lao động tỉnh, các BQL dự án xây dựng chuyên ngành giao thông, nông nghiệp và PTNT, dân dụng và công nghiệp và các cơ quan, hội, đoàn thể liên quan; tham gia các Ban chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tuần, báo cáo tháng của UBND tỉnh; xây dựng chương trình công tác tuần của UBND tỉnh. Phụ trách Phòng Kinh tế, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

3. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng (PVPQT): Giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số nhiệm vụ, công việc thuộc lĩnh vực Quản trị - Tài vụ và theo dõi các ngành Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Thông tin – Truyền thông (trừ công nghệ thông tin), Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn. Giữ mối liên hệ với Liên minh các HTX, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Hội Nhà báo và các hội liên quan. Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Được Chánh Văn phòng ủy quyền chủ tài khoản thứ 2 Văn phòng UBND tỉnh. Phụ trách phòng Quản trị - Tài vụ, Nhà khách Thanh Bình và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

4. Ông Trần Trọng Triêm, Phó Chánh Văn phòng (PVP VX): Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các ngành, lĩnh vực văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, du lịch, dân tộc - miền núi, bảo hiểm xã hội, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Giữ mối liên hệ với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và các hội liên quan. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách Ban Tiếp công dân, Phòng Khoa giáo - Văn xã và thực hiện một  số nhiệm vụ  khác do Chánh Văn phòng phân công.

Nguồn:  Theo Thông báo số 162/TB-VPUBND ngày 04/06/2018 của VPUBND về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.