Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2019

Ngày 05/8/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2019. UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 179/TB-UBND ngày 7/8/2019 (ảnh).

QC KT tháng 7

Nội dung chỉ đạo như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Mùa theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý nguồn nước, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân; thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong điều kiện thiếu nước tưới. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh. Tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn, chú trọng phát triển tổng đàn trâu, bò, đàn gia cầm gắn với thu hút các dự án chế biến súc sản để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung hoàn thành hồ sơ, thủ tục để thẩm định, xem xét công nhận các xã đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nông nghiệp sử dụng công nghệ cao hoàn thành theo kế hoạch đề ra; triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác gỗ trái phép; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật. Tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc rừng trồng; triển khai trồng rừng năm 2019 theo kế hoạch (8.500 ha); tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) theo chỉ đạo của Trung ương. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ; theo dõi, giám sát việc đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả khi đưa vào khai thác; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi đảm bảo vượt lũ an toàn; triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2019 để giảm thiểu thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra; trong đó, chú trọng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để cứu hộ, cứu nạn và di dãn dân khi xảy ra lụt bão.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp kiên quyết nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép, kể cả những trường hợp đã cấp phép nhưng khai thác không đúng quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

3. Sở Công Thương: Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn nguyên liệu sản xuất đối với một số nhà máy trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty CP sữa Việt Nam, Công ty CP bia Sài Gòn - Miền Trung hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan để sớm triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng công suất Nhà máy sữa Vinamilk Quy Nhơn, Nhà máy bia Quy Nhơn; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các dự án điện năng lượng tái tạo và các dự án sản xuất công nghiệp khác đang đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành, đi vào hoạt động. Triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất trong thời gian tới.

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước và các ngành, địa phương đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân... để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch; xử lý kiên quyết các trường hợp chây ỳ, nợ thuế; chống thất thu, lạm thu, nhất là thất thu ngân sách đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn... Đẩy mạnh triển khai thực hiện việc thanh toán các dịch vụ bằng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Tiếp tục xuất cấp ngân sách địa phương để thực hiện kịp thời công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có heo bị mắc bệnh, tiêu hủy.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch, xử lý các dự án chậm giải ngân, điều chuyển nguồn vốn sang thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình bức xúc khác trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các khâu thẩm định, phê duyệt dự án, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi các dự án đã cấp phép đầu tư nhưng nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung vào giữa tháng 8/2019.

6. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Ban QLDA Công trình giao thông và các sở, ban, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án trọng điểm về giao thông trên địa bàn tỉnh như: Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến QL 1, Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài, các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1... Đồng thời, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan để sớm triển khai đầu tư xây dựng Tuyến đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến đến Đề Gi (Phù Cát); chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Tây Sơn khảo sát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối với di tích Tháp Chăm Dương Long (Tây Sơn) nhằm phát huy giá trị của Di tích; phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dừng, đỗ xe không đúng quy định, tranh giành, chèo kéo khách... của các phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải như Taxi, xe điện, xe khách... Rà soát, khẩn trương quy hoạch xây dựng các bãi đậu, đỗ xe để đáp ứng nhu cầu của người dân và khách du lịch.

7. Sở Xây dựng: Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm định dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán... nhằm sớm triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch đô thị theo quy định. Thực hiện việc dừng cấp phép xây dựng mới, chuyển đổi công trình nhà ở sang xây dựng cơ sở lưu trú phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Quy Nhơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Khảo sát, đề xuất việc xây dựng, mở rộng các công trình cấp nước ở KKT, KCN, các dự án công nghiệp, du lịch. Đôn đốc UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương xây dựng các hạng mục còn lại thuộc dự án mở rộng đường Xuân Diệu; đường Lê Hồng Phong nối dài, đường Hoàng Văn Thụ nối dài,...

8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Khẩn trương tổ chức công bố công khai Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, triển khai rà soát, lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị cho các khu chức năng trong Khu kinh tế, đảm bảo đồng bộ, thống nhất; tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư đủ điều kiện triển khai các dự án, nhất là các dự án đã đăng ký và cấp phép đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh thu hồi các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp mà nhà đầu tư sử dụng đất không đúng mục đích, không triển khai hoặc triển khai không đúng tiến độ cam kết.

9. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện nhà đầu tư sớm triển khai các dự án theo kế hoạch, quy hoạch được phê duyệt, nhất là các dự án trọng điểm về giao thông, công nghiệp...; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại từng dự án cụ thể; phối hợp với các địa phương kiên quyết cưỡng chế những trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng theo quy định pháp luật nhưng cố tình chây ỳ, cản trở không di dời, giao trả mặt bằng.

10. Sở Văn hóa và Thể thao: Khẩn trương hoàn thiện Đề án xã hội hóa trong hoạt động quản lý, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các di tích tháp Chăm như Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Tháp Dương Long… nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, góp phần tôn tạo, giữ gìn các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh và phát triển du lịch địa phương, báo cáo đề xuất UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện liên quan để tổ chức tốt Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII, năm 2019 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Bình Định lần thứ I, năm 2019; phối hợp với Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nâng cấp, mở rộng Ðền thờ Tây Sơn Tam kiệt và các hạng mục thuộc Bảo tàng Quang Trung theo kế hoạch đề ra.

11. Sở Du lịch: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển du lịch bền vững. Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo chủ đầu tư các dự án du lịch, nhất là các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp,... đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đảm bảo sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng; tăng cường quản lý các điểm đến, giá dịch vụ du lịch, kiên quyết xử lý các trường hợp tự ý tăng giá dịch vụ để thu lợi bất chính; đồng thời, chú trọng công tác vệ sinh, môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Y tế: Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám và điều trị, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ; theo dõi chặt chẽ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; quan tâm chú trọng công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm y tế các địa phương và các hạng mục Sửa chữa nhà vệ sinh, Hệ thống cấp nước sạch uống tại vòi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

13. Sở Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương hoàn thành các dự án xây dựng, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường, lớp học; sắp xếp, bố trí học sinh vào lớp 10 và các lớp đầu cấp học cùng các điều kiện cần thiết khác có liên quan để phục vụ tốt năm học mới 2019 – 2020.

14. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục thuộc dự án Tổ hợp Không gian khoa học, nhằm đảm bảo sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo kế hoạch đề ra.

15. Sở Nội vụ: Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi, đôn đốc việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 35-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra công vụ.

16. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trong thanh thiếu niên, các tệ nạn xã hội, trộm cắp, hoạt động tín dụng đen; bảo vệ an toàn các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh...

17. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ tồn đọng của mình để thực hiện; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân; triển khai xây dựng các báo cáo, đề án đã được phân công, trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

TL