Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo một số vướng mắc liên quan đến dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

Ngày 26/7/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo một số vướng mắc liên quan đến dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 171/TB-UBND ngày 02/8/2019.

ho dong mit

Ảnh minh họa

Nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc bàn giao đất quốc phòng tại khu hậu cứ cũ thuộc xã An Trung, huyện An Lão: Trong văn bản báo cáo của Sở, ngành và địa phương thì diện tích đất quốc phòng tại khu hậu cứ cũ thuộc xã An Trung, huyện An Lão đề nghị giao lại cho địa phương để triển khai công tác đầu tư xây dựng khu tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Đồng Mít có diện tích là 533.519,4 m2. Tuy nhiên, thực tế phần lớn diện tích tại khu đất nêu trên người dân địa phương đã định cư, sản xuất (UBND huyện An Lão đã giao quyền sử dụng đất cho người dân theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ trước khi giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); do đó, để có cơ sở báo cáo Trung ương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện An Lão và các cơ quan liên quan xác định cụ thể diện tích còn lại của khu hậu cứ cũ thuộc xã An Trung, huyện An Lão và tham mưu đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo sớm bàn giao diện tích đất quốc phòng nêu trên cho địa phương (diện tích còn lại khoảng 30 ha) để hoàn tất các thủ tục đất đai nhằm kịp thời thực hiện xây dựng khu tái định cư phục vụ thi công xây dựng dự án Hồ chưa nước Đồng Mít theo kế hoạch. Hồ sơ văn bản nêu trên báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/8/2019.

2. Các nội dung liên quan đến mỏ đá MĐ7: Đồng ý chủ trương cho UBND huyện An Lão sử dụng đất, đá thải trong quá trình khai mỏ đá MĐ7 để phục vụ san lấp mặt bằng tại vị trí quy hoạch khu 2 dân cư phía Tây xã An Hòa. UBND huyện An Lão có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng khu dân cư phía Tây xã An Hòa; đăng ký vào Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Để đảm bảo quá trình thi công, khai thác mỏ, Công ty cổ phần Xây dựng 47 có trách nhiệm: Khẩn trương hoàn thành thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đá MĐ7 trong tháng 8/2019, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá nêu trên và báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục cấp phép khai thác cho UBND tỉnh trước ngày 05/9/2019; phối hợp với UBND huyện An Lão tiếp tục vận động người dân thống nhất cho thuê phần diện tích công trình phụ trợ của mỏ đá MĐ7 phần diện tích bổ sung trước đây thiết kế tính thiếu.

3. Đối với mỏ cát trong lòng Hồ chứa nước Đồng Mít: Đồng ý chủ trương khai thác mỏ cát nêu trên để phục vụ thi công xây dựng dự án Hồ chứa nước Đồng Mít (không được sử dụng vào mục đích khác). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh đối với mỏ cát nêu trên.

Thùy Trang