Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp bàn khắc phục tình trạng hạn hán và thiếu nước sinh hoạt

Ngày 25/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã đi kiểm tra tình hình hạn và thiếu nước sinh hoạt tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh và chủ trì cuộc họp bàn khắc phục tình trạng hạn hán và thiếu nước sinh hoạt tại trụ sở UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 169/TB-UBND ngày 31/7/2019.

han

Ảnh minh họa

Để triển khai các biện pháp chống hạn, đồng thời thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 897/CĐ-TTg ngày 24/7/2019 về tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung bộ; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 897/CĐ-TTg ngày 24/7/2019 về tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung bộ.

2. Về nước sinh hoạt:

a. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: tăng cường trách nhiệm, chủ động tìm mọi biện pháp để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng thiếu nước, không để người dân phải tự đi mua nước bên ngoài không đảm bảo vệ sinh về sử dụng; tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng khảo sát, khẩn trương đóng giếng ở những nơi còn nguồn; yêu cầu các đơn vị vận hành các nhà máy cấp nước phải tổ chức vận hành đạt hoặc vượt công suất thiết kế; kiểm tra, sửa chữa, chống thất thoát nước trên đường ống để cung cấp nước cho người dân.

b. Đồng ý cho mở rộng mạng đường ống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Phong. Giao UBND huyện Phù Mỹ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

c. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và UBND huyện Phù Mỹ để vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân vùng thiếu nước tại 2 địa

phương nêu trên. Kinh phí xăng xe vận chuyển của Công an tỉnh do ngân sách tỉnh chi trả, kinh phí mua nước cho người dân do ngân sách huyện chi trả.

3. Về nước phục vụ sản xuất:

a. UBND các huyện, thị xã, thành phố: đối với diện tích lúa Thu còn phải tưới từ 4-6 lứa nước nữa, vận động người dân không tiếp tục chống hạn vì kinh phí bơm tát lớn, không hiệu quả. Giao UBND các huyện, thị xã, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp kiến nghị Trung ương hỗ trợ gạo cho người dân. Đối với diện tích lúa Thu còn từ 1-2 lứa nước, hướng dẫn người dân tìm mọi biện pháp để chống hạn. Thông tin, truyền thông về tình hình thiếu nước, khô hạn để chính quyền, người dân biết và chủ động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi xác định nguồn nước còn lại, xây dựng phương án và thực hiện tưới tiết kiệm, chủ động thực hiện các giải pháp tưới tiết kiệm và có kế hoạch phân phối nước hợp lý. Thành lập các tổ phân phối nước tại các Hợp tác xã.

b. Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới chắc diện tích trong hệ thống, lập phiên lịch tưới của các trạm bơm trên 4 sông chính của tỉnh. 

Thùy Trang