Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/7/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Bộ phận giúp việc ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tình hình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 và giải quyết một số vấn đề có liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 168/TB-UBND, ngày 26/7/2019.

trong quyt

Một trang trại trồng quýt cho thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng ở xã Nhơn Tân. Nguồn ảnh: baobinhdinh.com.vn

Nội dung cụ thể như sau:

1. UBND huyện Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo đúng quy định, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2019.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn tiếp tục xử lý môi trường các bãi rác tại địa phương, đảm bảo không để phát sinh gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp hướng dẫn UBND huyện Hoài Nhơn thực hiện đảm bảo cơ bản đáp ứng về tiêu chí Giao thông, để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

4. Các Sở: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và thể thao, Thông tin và Truyền thông; Cục Thống kê, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn và thị xã An Nhơn gửi về Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh trước ngày 30/7/2019, để tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra trình UBND tỉnh xem xét lấy ý kiến theo đúng quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; gửi Văn bản góp ý về văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh trước ngày 30/7/2019.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức công bố để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Quy Nhơn và thị xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; gửi văn bản xác nhận công bố về Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 02/8/2019.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh, hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/8/2019.

Thùy Trang